Stell beitene godt

05.06.2019 (Oppdatert: 05.06.2019) Josefa Andreassen Torp, Georg Smedsland

De fleste dyra er ute på beite nå og det er helt avgjørende å ha gode beiter for at dyra skal produsere melk eller vokse. For ammeku- og saueprodusenter er det i kalven og lammene inntektene ligger og dermed gjelder det å ha gode beiter slik at dyra vokser godt.

Blide kuer på beite i Åmli

Kulturbeiter er de viktigste å få beitet godt av tidlig, blir de overgrodd er det vanskelig å få de tilbake i god stand. Overflatedyrka og fulldyrka beiter som kan høstes maskinelt er lettere å holde i sjakk.

Gjødsling lite og ofte

Følg med på veksten og vurder når du skal ut med gjødsel igjen. Lite og ofte gir den beste smakelighet og avbeiting. Beiter har ulik potensiale – bruk gjødslingsplanen som rettesnor og tilpass i forhold til veksten for hvor mye nitrogen en skal gjødsle gjennom hele sesongen. Som en tommelfingerregel sier vi ca. 1 kg N per uke som bør fordeles på 2-3 gjødslinger gjennom hele beiteperioden.

Beitepussing med mellomrom

Pussing er aktuelt etter ca. 2 beiterunder eller etter ca. 1,5 måned, når det har blitt en del vrakgras. Pussinga fjerner mindre smakelig eller forurensa gras og setter gang i bladveksten igjen. Det kan også redusere ugrasmengden, samt at gjødselruker blir spredd ut.

Hold ugraset i sjakk

Ha alltid med et redskap til å hakke vekk tistel, når du går på kulturbeitet. Da kan du unngå veldig mye frøspredning over tid. Erfaringer har vist at det like rask å hakke dem vekk som å punktsprøyte. Og her er ingen sperrefrist. Eventuelt er også en neve salt i rosetten veldig effektivt.

Lyssiv er et stort problem mange steder. Denne kan reduseres betydelig med gjentatte pussinger. Hvis en vil bekjempe kjemisk, så er MCPA det beste middelet.

Høymole må bekjempes i god tid før frøspredning. Dersom du må til med kjemisk bekjemping, planlegg beitinga, slik at du kan overholde sperrefrister.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.