Sprøyting i eng og beite

08.05.2019 (Oppdatert: 08.05.2019) Erlend Vandeskog, Josefa Andreassen Torp

Langs kysten og litt innover i landet har høymola nå fått godt med blad og dannet en fyldig rosett. På dette stadiet, før planta begynner å strekke seg har vi god virkning av sprøyting. I tillegg er løvetann veldig synlig på denne tiden.

Når høymola har en fyldig rosett er det god virkning av en sprøyting. Foto: Dag-Arne Eide

 

Sprøyting i eng og beite

Langs kysten og litt innover i landet har høymola nå fått godt med blad og dannet en fyldig rosett. På dette stadiet, før planta begynner å strekke seg har vi god virkning av sprøyting. I tillegg er løvetann veldig synlig på denne tiden.

Sprøyte nå eller vente?

Husk at ugrasmidlene i større eller mindre grad gir forbigående veksthemming. Spesielt lavdosemidlene Harmony 50 SX, Gratil og Ally SX gir stagnasjon i grasveksten- aller mest når behandlingen foregår i en varm periode om våren eller forsommeren. Vurder i så fall å utsette sprøytinga til etter 1. slåtten eller tidlig høst.

Vil du ta vare på eventuell kløver i enga må du bruke Gratil WG 75 eller Harmony 50 SX. Også Gratil WG 75 hemmer grasveksten i ukene etter sprøyting, men mindre enn Harmony (bortsett fra engsvingel som hemmes sterkt). Hvis det blir en kjølig værtype i tiden framover slik det er meldt er faren for avlingsreduksjon på 1. slåtten mindre, men generelt anbefales denne sprøytinga først etter 1. slått.

Ugrasmidlene tilhørende gruppen fenoksysyrer som MCPA og Mekoprop kan med fordel brukes tidlig i sesongen fordi de har negativ innvirkning på overvintringa hvis de brukes seint.

Høymole

Er det største problemet høymole i eng og beite uten kløver kan følgende midler brukes:

Banvel: Spesialmiddel mot høymole. Svært god virkning, men dyrt. 110 kroner per dekar. Særlig aktuelt som punktsprøyting med ryggsprøyte.

Cleave / Tomahawk 200: God virkning mot høymole. Ved allsidig ugrasflora kan det blandes 150 ml Cleave + 150 ml MCPA.

Mekoprop (100-150 ml) + MCPA (100-150 ml): Allsidig ugrasflora inkludert høymole.

Endringer i midler

Ally SX er ikke lenger i handelen, men kan fortsatt brukes på Off-label fram til 30.06.2019. Det skulle gi rom for en sprøyting av rosettene av høymole som vokser fram etter 1. slåtten. Cleave som selges av Norgesfôr og Felleskjøpet Rogaland Agder tilsvarer Starane XL med de samme virksomme stoffene. Blandbarhet og virkning som Starane XL. God virkning mot høymole. Starane 180 ble trukket av Mattilsynet og er ikke lenger tillatt å bruke. Det samme gjelder Spitfire 180 og Tomahawk 180. Se oppdatert liste over godkjente midler på mattilsynet hjemmeside

Planlegg i forhold til beiting

Avpussing et par ganger i sesongen kan holde mye av ugraset i sjakk på beite, men det er også aktuelt med sprøyting mot vassarve, høymole, landøyda, tistel og andre ugras som dyra vraker eller er giftige. Husk da sperrefrist i forhold til beitedyr. Mange ugrasmidler kan gi utslag på lam og andre beitedyr. Best virkning oppnås om våren før blomstring eller 2-3 uker etter avpussing. De mest aktuelle preparater er vist i tabell under. Merk at Express er godkjent i varig beite, men ikke i eng til slått.

 

10 l ryggsprøyte: Del dosering på 5

Ved bruk av ryggsprøyte anbefaler vi å sprøyte slik at det så vidt renner av bladverket. Dette har vist seg å tilsvare en vannmengde på ca. 50 liter per dekar. Til blanding i 10 liter ryggsprøyte brukes da en femtedel av dekar-dosen som er oppført på etiketten, hvis ikke annet er nevnt. F.eks.: Av Mekoprop som er oppført med dosering 200 ml per dekar, skal det da brukes 200/5 = 40 ml til 10 liter.

 

 

 

 

 

Ugrasart

 

Sprøytetid

Preparat

( = skåner kløver)

Dosering /daa

Pris 2019

kr/daa

Stornesle

20-25 cm høy

Tomahawk 200/Flurostar

200 ml

35,-

Tomahawk 200/Flurostar + MCPA

130 ml + 200 ml

65,-

Einstape

På fullt utvikla blad ca. 20/6 – 20/7

Gratil ♣

6 gram+ klebemiddel

55,-

Engsoleie

Før blomstring

Trimmer/Express SX + klebemiddel ♣ (beite)

1,5g + klebem.

10,-

Gratil ♣

6 g + klebem.

55,-

 MCPA + mekoprop

 150 ml + 150 ml

 46,-

Geitrams, bringebær, lauvkratt, sneller

Om sommeren, på grønt bladverk

Tomahawk 200/Flurostar+ Cleave/Starane XL

200 ml + 180 ml

67,-

Glyfosat

0,3 – 0,6 l

 

Hundekjeks

Store rosetter før blomstring

Mekoprop + MCPA

150 ml + 150 ml

46,-

Harmony 50 SX (♣)

3,5 g + klebem.

47,-

Cleave/Starane XL

180 ml

35,-

Høymole

Store rosetter, ved begynnende strekning.

 

Ally og Harmony anbefales kun tidlig vår eller på ettersommeren.

Ally 50 SX (siste bruksdato 30.06.2019)

0,75 -1,25 g

7,-

Cleave/ Starane XL

180 ml

35,-

Mekoprop + MCPA

150 ml + 150 ml

46,-

Tomahawk 200/Flurostar

200 ml

35,-

Tomahawk 200/Flurostar + MCPA

200 ml + 200 ml

54,-

Harmony 50 SX (♣)

3,5 g + klebem.

47,-

Gratil ♣

6 g + klebem

55,-

Landøyda

Store rosetter. Er seinere enn bl.a. høymole og bør sprøytes for seg.

Harmony 50 SX (♣)

3,5 g + klebem.

47,-

Cleave/Starane XL

180 ml

36,-

Gratil ♣

6 g + klebem.

59,-

Løvetann

Store rosetter, synlige blomster-knopper.

 

Express er bare godkjent i beite

Trimmer/Express SX ♣ (beite)

1,5 g + klebem.

10,-

Cleave/Starane XL

180 ml

35,-

MCPA

240 ml

36,-

Gratil + MCPA

5 g +100 ml

63,-

Ally 50 SX (siste bruksdato 30.06.2019)

1 g

7,-

Lyssiv, krypsoleie

Før blomstring

MCPA

240 ml

41,-

Mekoprop

200 ml

32,-

Tistel

Store rosetter

MCPA + Mekoprop 

150 ml + 150 ml 

49,-

Trimmer/Express SX ♣ (beite)

1,5 g + klebem.

10,-

Vassarve

Tidlig vår, vass-

arven 2-4 blad

Trimmer/Express SX (beite) ♣

0,8 g.+ klebem.

6,-

Cleave/Starane XL

180 ml

35,-

Tomahawk 200/Flurostar

Mekoprop

200 ml

200 ml

35,-

32,-

Ally SX (siste bruksdato 30.06.2019)

1 g

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.