Sprøyting av gjenlegg

05.06.2019 (Oppdatert: 12.05.2020) Josefa Andreassen Torp

Kampen mot ugras i enga starter i gjenlegget. Dette er mest effektivt da ugrasplantene ennå er små og lettest å bekjempe. Ofte venter en for lenge før en setter inn ugrasbekjemping.

Sprøyteklart ugras i gjenlegg

Pussing virker bare på noe ugras

Pussing av gjenlegg kan også være aktuelt, men er mest effektivt mot ugras med høyt vekstpunkt og virker dårlig mot høymole, vassarve, linbendel og pengeurt.

 

Luking av høymole i rotlausuka

Høymoleplantene som kommer fra rotbiter av gamle planter (store planter allerede i gjenleggsåret) vil ikke bli borte med ugrassprøyting i gjenlegg og bør lukes! Luk vekk ugraset mens problemet ennå er overkommelig. Tiden rundt Sankt Hans er rotlausuka. Da er roten minst og lettest å få med opp.

Velg middel i forhold til ugrasbestand

Se over gjenlegget når graset begynner å spire og vurder om sprøyting er nødvendig. Sprøyt helst når ugraset har 2-4 blad og kløveren har minst ett trekoblet blad i tillegg til spadebladet. Valg av middel avhenger av type ugras som dominerer.

Gjenlegg uten kløver, med eller uten korn som dekkvekst

  • Ariane S, 200-250 ml. God mot frøplanter av høymole ved full dose. Temp. må være over 12 grader for å gi god virkning. Kr 30 – 38,-
  • Express SX/Trimmer, 0,75 g + klebemiddel. Svak mot frøplanter av høymole.  Svingelarter kan hemmes/ tynnes, forbigående. Kr 6,-
  • Express SX/Trimmer, 0,75 g + Tomahawk 200, 60 ml. Mer allsidig ugrasvirkning. Kr 17,-
  • Express SX, 0,4 g + Cleave, 80 ml. Allsidig virkning. Kan gi bra effekt selv ved lavere temperaturer. Kr 20,-

Gjenlegg med kløver, med eller uten korn som dekkvekst

  • MCPA, 100 ml, mot meldestokk, korsblomstra. linbendel og då. Kr 18,-
  • MCPA, 50 ml + Express SX/Trimmer, 0,75g. Bare tillatt i rødkløver. Ikke klebemiddel. Kr 14,-
  • MCPA, 50ml + Harmony plus SX, 0,75g. Kr 17,-
  • MCPA, 50 ml + Gratil WG, 2 g. Vil hemme kløver, særlig hvitkløver, men og forbigående hemming av svingel. Noe bedre mot frøplanter av høymole enn Express/Trimmer/ Hamony plus SX + MCPA, men dårligere mot hønsegras, linbendel og vassarve m.fl. Kr 29,-
  • MCPA, 35 ml + Basagran SG, 85 g. Kan skade svingelarter ved temperaturer over 18 grader. Kr 94,-

 

NB! Express SX har byttet navn til Trimmer hos FKRA. Express Gold SX kan IKKE brukes i stedet.

 

Vær obs på at de ulike midlene har forskjellige virkeområde. Sjekk valg av middel mot ugrasbestanden. Drøft gjerne med din rådgiver hva som er mest aktuelt i forhold til din ugrasflora. Gratil er noe mer skånsom mot kløveren enn Express og har litt bedre effekt mot høymole. Ariane S er kun aktuelt i gjenlegg uten kløver, og er dessuten eneste godkjente middel for sprøyting i ettårig raigras.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.