Meld deg på rådgivingsavtale!

18.02.2019 (Oppdatert: 21.05.2019) Inger Birkeland Slågedal

Ønsker du å forbedre avling, kvalitet og driftsopplegg? Du kan få tettere oppfølging i vekstsesongen av fagrådgiver ved å melde deg på en rådgivingsavtale med rabatt. Betal for to timer og få tre timer!

Grønnsak er en av produksjonene du kan inngå rådgivingsavtale for. Foto: Astrid Gissinger

I vekstsesongen er det stor etterspørsel etter fagrådgivere for å vurdere vekst, sjukdommer, skadedyr og diskutere tiltak som ekstra gjødsling, sprøyting, høstetidspunkt, vanning osv. Du som er medlemmer i ei arealgruppe og melder deg på en rådgivingsavtale, får et gratis gårdsbesøk på en time inkludert i avtalen. Rådgivingsavalen består av ei grunnpakke på tre timer der du betaler for to timer, og om du har behov for flere rådgivingstimer utover dette, er det 10 % rabatt.

Grunnavtalen gjelder for alle planteproduksjonene: grovfôr, potet, korn, engfrø, frukt, bær og grønnsaker. Tilbudet er for deg som har behov for besøk av en fagrådgiver på gården i vekstsesongen, og du velger selv hvilken produksjon og rådgiver du ønsker.

Ønsker du å inngå en avtale på mer enn tre timer, er det fullt mulig.

Pris: 1500 kr for tre timer og deretter 675 kr per time.

Påmelding innen 1. juni

Du og fagrådgiver avtaler på forhånd omfang og innhold i avtalen. Det er lagt opp til gårdsbesøk i vekstsesongen og gjerne et besøk etter sesongen for evaluering og legge grunnlaget for en god vekst- og gjødslingsplan. Jordprøvetaking og selve gjødslingsplanen inngår ikke i rådgivingsavtalen.

Det er du som kunde som må bestille/etterspørre besøk hvis ikke annet er avtalt.

BESTILL AVTALEN HER

 

 

Aktuelle rådgivere

Astrid Gissinger (grønnsaker, engfrø), Anne Vintland (frukt, bær), Karstein Henriksen (bær), Sigbjørn Leidal (potet, korn), Svein Lysestøl, Josefa A Torp, Jakob Saaghus, Erlend Vandeskog, Georg Smedsland (alle grovfôr)Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.