Brit Mjåland er ny styreleder i NLR Agder

29.03.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

På årsmøtet i NLR Agder 20. mars blei Britt Mjåland valgt til ny styreleder etter Odd Harald Reve som hadde hatt vervet i fem år. Britt presenterer seg sjøl.

Til medlemmer og ansatte i NLR Agder:

Tusen takk for tilliten. Det er med ydmykhet og respekt jeg nå tar over styreleder rollen etter avtroppende styreleder og den stødige traveren som Odd Harald Reve har vært for NLR Agder gjennom fleire år. Jeg er 62 år, utdannet pedagog og har arbeidet med barn og unge i "alle år". Jeg er vokst opp på Mjåland Gård i Marnardal. Etter en del år med utdannelse og arbeid utenfor kommunen og landbruket, overtok jeg gården i 1989. I 2001 blei den tradisjonelle melke- og kjøttproduksjonen lagt ned. Nå produserer vi økologiske jordbær, grønnsaker og leier ut jord til melkeprodusentene på Mjåland fellesbeite. Vi har også startet opp en campingplass for laksefiskere og andre turister like ved Mandalselva. Jeg er opptatt av kvalitet, åpenhet og samarbeid. Jeg har i flere sammenhenger jobbet for å etablere nettverk bygd på et bredt spekter av teoretisk kompetanse og erfaring.

 

NLR Agder er eid av dyktige gårdbrukere med ansatte som har svært god teoretisk og praktisk kompetanse. NLR har vært gjennom en stor omorganiseringsprosess og får stadig tildelt flere viktige arbeidsoppgaver og økte bevilgninger. Jeg vil gjerne bidra til at NLR Ager blir en god arbeidsplass for kompetente rådgivere som kan tilføre oss som produserer mat stadig mer kunnskap gjennom stadig bedre rådgiving Jeg vil gjerne få med at jeg ikke hadde startet med økologisk jordbærproduksjon hvis jeg ikke hadde vært trygg på at rådene jeg fikk fra bærrådgiver Jan Karstein Henriksen var basert på kunnskap, forsøk og erfaring.

Hilsen Britt MjålandFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.