Markedssituasjonen på storfe og sau

27.11.2019 (Oppdatert: 27.11.2019) Jakob J Saaghus

Inneforingsperioden er nå godt i gang. Vi krysser tomlene for en ny produksjonssesong, og håper på topp trivsel i fjøset for både to- og firbeinte.

Foto: Ole Arnfinn Røyseland

Oversikt over prognose for november 2019 til november 2020

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Storfe/kalv

87 400

101

9 000

100 100

100

- 3 700

Lam

19 400

100

856

20 400

110

- 200

Sau

5 100

109

 

4 600

80

500

Gris

130 100

100

2 000

131 500

100

600

Egg

66 400

102

650

66 100

101

1 000

Kilde. Nortura.

Storfe

Som prognosen viser, er det beregnet et underskudd på storfekjøtt i 2020 på 3 700 tonn. Da er importkvoten tatt inn.

Det er forventet en økning på ca. 1 prosent sammenlignet med 2019. Denne økningen skyldes i hovedsak forventet økt okseslakt og høyere slaktevekter på disse.

Som tidligere omtalt, nærmer storfekjøttproduksjonen seg markedsdekning. Det blir derfor svært spennende å se hvordan reduksjonen i melkevolumet vil påvirke storfekjøttproduksjonen totalt.

Agder

I storfekjøttprosjektet på Agder er det fremdeles stor interesse for etablering og utvidelse av ammekuproduksjon, spesielt i vestre del av Agder. For oss her på Agder, med relativt lite fulldyrka mark, men med gode beiteressurser, er det ekstra viktig av vi kan utnytte gårdens ressurser ved å høste av beitene. Alle er velkommen til å ta kontakt hvis det er ønske om hjelp til oppstart, utvidelse, eller bare en vurdering om muligheten for storfehold, eller andre husdyrproduksjoner på egen gård.

Sau og lam

Salg av sauekjøtt er fortsatt en stor utfordring. Flere hundre tonn ligger på lager, med de utfordringer det innebærer. Trøsta er at det er slakta 22 % mindre sau i år i forhold til samme tidspunkt i 2018. Faktisk en god del mindre enn antatt i prognosen.

Mange bønder har respondert på oppfordringen i fjor om å beholde mordyr lenger enn tidligere. En annen viktig årsak til mindre tilførsel av sau er nok ettervirkning av tørken i 2018.  Mange rydda kraftig i saueflokken noe vi ser positive resultater av nå.

Lammesesongen ser ut til å bli bra. Vekt og klasse i Agder og Rogaland ser ut til å bli svært like 2018. Litt mindre fett, noe som gir mer gourmetlam, med dertil bedre pris. Stjernelamprosenten har gått opp på landsplan.

Nå blir det ekstra spennende å se om sauebøndene på Agder gjentar suksessen med å tangere førsteplass på stjernelamstatistikken også i 2019.

Vi har sett en svært positiv utvikling av fagmiljøet på Agder de siste årene. Mange sauebønder samarbeider mer, og lærer på den måten av hverandre på en positiv måte. Den rausheten må vi tviholde på, og videreføre. Delt kunnskap blir en vinn-vinn for alle.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.