Jordprøver

27.08.2019 (Oppdatert: 27.08.2019) Svein Lysestøl

Jordprøvene er et viktig grunnlag for gjødselplanen din. Sørg for å ha alt oppdatert ved å ta jordprøver nå i haust.

Som medlem blir du kontaktet hvert 5-6 år med tilbud om uttak av jordprøver. Foto: Inga Holt

Det har blitt strengere krav til godkjent gjødslingsplan, og jordprøver er grunnlaget for en god plan. I forskrift om gjødslingsplanlegging står det at man skal ha «representative jordprøver» av arealet man driver og at jordprøvene maksimalt må være 8 år gamle. Utfra et faglig ståsted er det anbefalt å ha én prøve per skifte, ca 15-25 daa per prøve og vi har en syklus på 5-6 år på uttak av prøver hos medlemmer.  Dersom det er to eller flere jorder som drives likt, men blir delt av en gårdsvei e.l., kan vi slå to skifter sammen. Beiter er ikke unntatt kravet om jordprøver.

Noen bruk har få jordprøver i forhold til det antall skifter som er på eiendommen. Vi prøver i samband med gjødslingsplanlegging å fange opp disse, men det er den enkelte bonde sitt ansvar å ha dette i orden. Vi anmoder dere som vet at dere mangler gyldige jordprøver på mange skifter om å ta kontakt så fort som mulig for å bestille jordprøvetaking. I år har vi ca 210 bruk vi skal ta jordprøver på. Det er viktig at vi får inn behov så tidlig som mulig slik at vi kan legge opp en rasjonell rute og rekke alt før vinteren og gjødselplansesongen. Vi kontakter medlemmene regelmessig om jordprøvetaking, og det er normalt i september og oktober at jordprøvene tas. Jordprøvene skal tas etter slåtten og de skal ikke tas rett etter at gjødsel er blitt tilført. På leiejord er kravet at man må ta jordprøve innen andre leieår.

 

Der det er tatt jordprøver i en årrekke sier de nye jordprøvene oss først og fremst noe om kalkingsbehovet. Det vil også være interessant å se hvordan næringsstatusen i jorda endrer seg i forhold til driftsmåten. Oppdaterte jordprøver legger et godt grunnlag for riktig gjødsling og kalking.

Kostnad jordprøver: 750 kr for oppmøte og 120 kr per prøve, pluss analysen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.