Grøfting - en god investering både på kort og lang sikt.

30.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019) Jakob J Saaghus

Fylkesmannen i Agder melder at det er ubrukte midler til grøfting av dyrka jord i alle kommuner.

Høyt vannspeil og dype kjørespor. Hvordan ser det ut her om to år? Foto: Jakob J Saaghus

Gjødselkjøring tidlig på våren og rundballing seint på høsten kan gi store kjøreskader og bli en kostbar sak å rette opp seinere. Midtsommers er det som oftest enklere å skyve på arbeidsoperasjonene, og på den måten redusere kjøreskadene. 

Dype kjørespor og grøfter som blir ødelagt har som oftest tendenser til å "vokse" og i mange tilfeller endre på et fornuftig kjøremønster. Det er derfor viktig å sette inn tiltak så fort som mulig.

 

Tilskuddet er uendret

2000 kr pr daa ved systematisk grøfting. Ved usystematisk grøfting er satsene 30 kr pr løpemeter, avgrenset til maksimalt 2000 kr pr daa. Det er et vilkår at jorda har vært grøfta tidligere. Det blir derfor ikke gitt tilskudd til grøfting ved nydyrking.

Søknaden blir behandlet kommunalt. I tillegg til disse statlige midlene, er det enkelte kommuner som har eget tilskudd til grøfting.

 

Søknad

Det må søkes kommunen om tilskudd og man må få godkjent plan før grøftearbeidet starter. Med søknaden skal det følge plan for grøftetiltaket med kart og omtale, samt kostnadsoverslag. Kontakt rådgiver om du trenger hjelp til planlegging og søknad om tilskudd. 

 

 Kontakt/info

 jakob.saaghus@nlr.no eller tlf. 97141754.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.