Bestill gjødslingsplan nå

30.09.2019 (Oppdatert: 30.09.2019) Josefa Andreassen Torp

Vekstsesongen er så vidt over, men nå har du status for jordene friskt i minne og det er en god start for å planlegge neste sesong.

Med en tilpasset gjødslingsplan kan du høste store avlinger av god kvalitet. Foto Josefa A Torp

Jordprøver legger grunnlaget

Vi er i full gang med å ta ut jordprøver nå i oktober. Medlemmene våre ligger inne i system slik at vi tar kontakt etter 5-6 år etter man fikk tatt ut jordprøver sist. Dersom du har en del ny jord, eller det er mangelfullt med jordprøver, oppfordrer vi om å ta kontakt slik at vi kan legge dem inn i jordprøveruta vår. Vi ønsker å ta de fleste jordprøvene innen utgangen av oktober. Det er krav om at jordprøver ikke skal være eldre enn 8 år. Det skal være representative jordprøver, det vil si at alt areal på gården skal være representert i jordprøvene.

 

Gjødslingsplan er lønnsomt

En gjødslingsplan er viktig av to grunner. Hovedsakelig er det nyttig med en god gjødslingsplan for å få lønnsom drift gjennom optimal gjødsling av næringsstoffer, mineraler og kalk. Samtidig er det et myndighetskrav å ha en gjødslingsplan som tilfredsstiller forskriften.

 

En gjødslingsplan bygger på de opplysningene som rådgiveren samler inn. Vi må sammen med bonden passe på at vi får opplysninger om alt areal som er i drift, og får dette inn i gjødslingsplanen. Leiejord skal inn i planen allerede fra 1. leieår, men det er ikke krav til jordprøve før 2. år.  For de aller fleste er det krav om at ny gjødslingsplan skal utarbeides før hver vekstsesong. De som har en enkel drift kan søke kommunen om å få godkjent gjødslingsplanen i inntil fem år, men dette må altså bonden søke om i hvert enkelt tilfelle.

 

Vi trenger opplysninger om alt areal som disponeres av foretaket. Likedan må vi vite hva som dyrkes. Innenfor grovfôr er det viktig å få med seg om det f.eks. er eldre eller yngre eng i forhold til at gjødslinga skal tilpasses til muligheten for avling. I tillegg må alle skifter kartfestes ved at aktuelle jordprøvenummer / skiftenummer tilføyes aktuelle kart. Det letter vårt arbeid betydelig dersom vi får en full oversikt over alle gårds- og bruksnummer som disponeres. Det er viktig at bonden bistår rådgiveren med å få kartfestet absolutt alle skiftene.

 

Skifteplan Mobil

Alle som har fått gjødslingsplan fra oss har også mulighet til gratis å bruke innsynsløsningen til Skifteplan Mobil. Når du får gjødslingsplan fra oss får du med en beskrivelse over hvordan du får tilgang. Med skifteplan mobil kan gjødslingsplanen leses fritt og man får tilgang til alle oppdateringer som rådgiver legger inn direkte. Man kan også kjøpe lisens, og da kan man få tilgang til å notere arbeidsoperasjonene på mobilen, og man kan bruke løsningen til å oppdatere KSL-dokumentasjon fortløpende. Ta kontakt dersom du trenger hjelp til dette.

 

Husdyrgjødsla – ta en prøve!

Det er også viktig at all husdyrgjødsel er synliggjort i planen. I tillegg til egen husdyrgjødsel skal også kjøpt og solgt husdyrgjødsel framgå av gjødslingsplanen.

Tidspunkt for spredning av husdyrgjødsla i planen bør også stemme overens med gjennomføringa. Dersom det er betydelige avvik kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med en rådgiver for å gjøre endringer. Merk også at fast gjødsel kan maksimalt lagres inntil 1 år uten søknad til kommunen.

 

Det er ikke noe krav, men vi anbefaler at man bør ta prøve av husdyrgjødsla. Gjennom husdyrgjødsel tilfører vi de næringsstoffene som alternativt er mest kostbare å kjøpe inn i form av mineralgjødsel. Derfor kan det lønne seg å vite innholdet i husdyrgjødsla. Prøven må tas når gjødsla er tilstrekkelig omrørt før spredning. Du kan henvende deg til oss, så kan vi bistå med å ta og sende inn prøven.

 

 

Priser for gjødslingsplan

Medlemspris: 1150 kr + 50 kr per skifte.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.