Beredskapsplan for jordbruket i Agder

28.05.2019 (Oppdatert: 28.05.2019) Jakob J Saaghus

Ekstremåret 2018 har satt spor på mange områder. Opplevelsen av fjorårets vekstsesong har preget mange bønder denne vinteren. Håpet og spenningen er stor for hva året 2019 vil bringe.

Sørg for trygg lagring av ditt fôr. Foto: Inger Birkeland Slågedal

Fellesnevneren for oss alle var at tørken omfavnet nær samtlige som driver i landbruket på ulike arenaer. Dette har i sum ført til at vi enda mer enn tidligere så nytten i å stå sammen, både som enkeltmennesker og gjennom - og sammen med -  faglag og forvaltning.

I kjølvannet av dette, og med nevnte erfaringer, ble det fra flere hold oppfordret til at landbruket burde utarbeide sin egen beredskapsplan. Et arbeidsutvalg ble nedsatt og det er nå opprettet et beredskapsforum der alle aktører i landbruket er representert. Målet er at disse skal samles en gang i året.  Hvem som skal møte/representere er opp til den enkelte medlemsorganisasjon.

Hva er så målsettingen?

  • Vi har beredskapsansvar for landbruket når krisen kun rammer landbruket.
  • Gjennom dette samarbeidet skal vi etablere en felles forståelse av situasjonen.
  • Vi skal få ut informasjonen raskt når krisen rammer.
  • Informasjonen skal være samordnet.
  • Forebyggende arbeid skal være i fokus.
  • Vi skal stå sammen i krevende tider.
  • Vi skal ha en felles plan for krisehåndtering i landbruket.
  • Vi skal være en fagkanal som Fylkesberedskapsrådet og Mattilsynet skal kunne bruke når krisen inntreffer.

Det vil være en klar avgrensing mot Fylkesberedskapsrådets mandat, da spesielt Mattilsynet.

Et viktig punkt vil også være hvordan vi som bønder kan forberede oss. Her kan kort nevnes; buffer av grovfor, trygg lagring av for, strømforsyning, smittevern, vanning, drenering, god jord og plantekultur mm.

Planen er under arbeid og Fylkesmannen har tatt på seg sekretærarbeidet. Målsettingen er at planen blir ferdig tidlig på høsten 2019, og den vil da bli sendt ut til alle medlemmer i Landbrukets beredskapsforum. 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.