Penger å spare på husdyrgjødsel

16.05.2018 (Oppdatert: 18.05.2018)

Tenker du å forbedre din økonomi gjennom mer lønnsom håndtering av husdyrgjødsel? Vi søker 10 bruk som kan få beregnet lønnsomheten ved mer miljøvennlig gjødselspredning.

Slepeslangespreder. Foto: Jan Karstein Henriksen

Gjennom fylkesmannen har vi fått innvilget midler til å regne på økonomiske konsekvenser ved overgang til miljøvennlig spredning for 10 gårdbrukere i Agderfylkene. Som gårdbruker vil du også kreve at det skal være økonomisk gode løsninger. Grovfôr 2020 har vist at håndtering av gjødsel varierer fra ca 20 kr/tonn til langt over 100 kr/tonn på de bruk som var med i opplegget. Gjennomsnittet for hele landet var 52 kr/tonn. Her kan det være mye penger å spare.

Vi tar utgangspunkt i ditt bruk i dag og beregner dine kostnader i dag. Dernest finner vi de økonomiske og tidsmessige konsekvenser ved en gitt endring. Det kan være kjøp av nytt spredeutstyr, nytt lager, tak/dekke på lageret eller en annen disponering av gjødselen. Det kan også være at du ønsker å gå inn i et maskinfellesskap eller at du ønsker å drive med mer leiekjøring. Når vi først har beregnet dine kostnader i dag kan vi vurdere mange forskjellige alternativer. Du velger hva som er interessant å se på.

På denne måten kan vi hjelpe deg med å komme frem til gode beslutninger for deg og din drift. Prosjektet er med tanke på motivering av potensielt interesserte gårdbrukere og det er ikke noe krav om investering i etterkant. Det er en egenandel på kr 1000 for de økonomiske beregninger.

 

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med Karin Hansen Nærland på telefon 95978069.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.