Penger å spare på husdyrgjødsel

16.05.2018 (Oppdatert: 18.05.2018) ,  Karin Hansen Nærland | Nyhet

Tenker du å forbedre din økonomi gjennom mer lønnsom håndtering av husdyrgjødsel? Vi søker 10 bruk som kan få beregnet lønnsomheten ved mer miljøvennlig gjødselspredning.

Slepeslangespreder. Foto: Jan Karstein Henriksen

Gjennom fylkesmannen har vi fått innvilget midler til å regne på økonomiske konsekvenser ved overgang til miljøvennlig spredning for 10 gårdbrukere i Agderfylkene. Som gårdbruker vil du også kreve at det skal være økonomisk gode løsninger. Grovfôr 2020 har vist at håndtering av gjødsel varierer fra ca 20 kr/tonn til langt over 100 kr/tonn på de bruk som var med i opplegget. Gjennomsnittet for hele landet var 52 kr/tonn. Her kan det være mye penger å spare.

Vi tar utgangspunkt i ditt bruk i dag og beregner dine kostnader i dag. Dernest finner vi de økonomiske og tidsmessige konsekvenser ved en gitt endring. Det kan være kjøp av nytt spredeutstyr, nytt lager, tak/dekke på lageret eller en annen disponering av gjødselen. Det kan også være at du ønsker å gå inn i et maskinfellesskap eller at du ønsker å drive med mer leiekjøring. Når vi først har beregnet dine kostnader i dag kan vi vurdere mange forskjellige alternativer. Du velger hva som er interessant å se på.

På denne måten kan vi hjelpe deg med å komme frem til gode beslutninger for deg og din drift. Prosjektet er med tanke på motivering av potensielt interesserte gårdbrukere og det er ikke noe krav om investering i etterkant. Det er en egenandel på kr 1000 for de økonomiske beregninger.

 

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt med Karin Hansen Nærland på telefon 95978069.