Stormøte om grovfôrsituasjonen på Evjemoen kino 10/7 klokka 11

06.07.2018 (Oppdatert: 06.07.2018)

Det er viktig å sette i gong tiltak for å spare grovfôr allereie no. Alle må stå saman i ein svært krevjande situasjon - for næringa - og for kvar einskild.

Beiter og eng preges av tørken. Fotograf: Anne Karin E. Botnan, NLR Trøndelag

 

Stad:     Evjemoen Kino - Evjemoen

Dato:    Tysdag 10. juli

Tid:      Kl 11:00

 

Følgjande organisasjonar deltek på møtet:

- Norsk Landbruksrådgiving: Status for grovforavling så langt i år - og dyrkingsråd i ein utfordrande sumar.

- Felleskjøpet Rogaland Agder - og Fiskå Mølle: Kraftfor i ei tid med lite grovfor - kva for alternativ finnast.

- Tine: Mjølkeproduksjon med lite kraftfor.

- Nortura: Livdyrsalget og slaktetidspunkt i ein vanskeleg situasjon.

- Fylkesmannen v/ landbruksdirektøren:   Informasjon om ulike erstatningsordninger.

 

Alle velkommen!

Arrangør: Aust-Agder og Vest-Agder Bondelag.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.