Værsituasjonen og vekstutvikling

18.05.2018 (Oppdatert: 22.05.2018) Svein Lysestøl

Det er varmt og tørt og utviklinga av graset går fort.

Ny eng. Foto: Nina Ryen

Det begynner å bli svært tørt mange steder. De fleste steder i Agder var forrige nedbørsepisode 11. mai. Denne nedbørsepisoden ga oss på Agder ca. 10-20 mm: Minst øst i Agder og nord i Setesdal, og mer fra Kristiansand og vestover. Det meldes fortsatt høye temperaturer i langtidsvarselet. På tørkeutsatt jord vil det veldig snart være et vanningsbehov, og på mer moldrik jord vil det de fleste steder også bli vannmangel kommende uke. De områdene med minst nedbør vil ha utfordringer allerede nå på de fleste jordarter.

Vanlig slåttetid for et optimalt fôr til melk vil basert på tidligere års erfaringer være ca. 550-600 døgngrader, men i år med tørke kan være at det blir høyere varmesum for å oppnå samme fôrkvalitet.

Under kan man studere kvalitetsutviklinga i Lyngdal og Landvik de foregående 5 årene.

 

 

Per nå har vi ca 478 døgngrader med kysten både i Lyngdal og på Landvik. Dette er mer enn 100 grader over normalen, dvs med en gjennomsnittstemperatur på 15 grader tilsvarer det nokså nøyaktig ei uke.

På Bygland ca 200 moh har vi en varmesum siden 01.04. på 394 døgngrader, altså ca 80 grader mindre enn ved kysten. Den forskjellen skyldes at det på Bygland var vesentlig kaldere tidlig i vår. Fra nå og framover er det meldt like høye temperaturer i indre strøk som ved kysten.

Det meldes døgnmiddel på min. 15 grader de neste 9 dagene. Da vil det nærme seg 600 døgngrader allerede rundt slutten av mai. Det meldes ikke nedbør i særlig grad. Dette kan være med på gjøre utviklingen uforutsigbar. Helt øst i Agder f.eks. i Gjerstad og Åmli meldes temperaturer 20 grader og mer hver dag framover.

Det er foreløpig ikke meldt om nedbør. Lyngdal har hatt 66 mm nedbør siden 01. april. Det er faktisk de vestlige områdene som har hatt minst nedbør sett fra 01. april.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.