Våren 2018

25.04.2018 (Oppdatert: 25.04.2018) Svein Lysestøl

Mars var kaldere enn normalt de fleste steder, og med snø stort sett helt til kysten har det lagt grunnlag for en kort og intensiv våronn. Snøen har gitt utfordringer for tidligkulturene ved kysten. Noen steder er det blitt brøyta bort snø for å få på tidligere vekststart.

Våren er omsider kommet til det meste av Sørlandet. Foto Svein Lysestøl

Per i dag er det for det meste snøfritt i lavlandet mens det fortsatt er en god del snø i indre og høyereliggende strøk. Ved kysten og litt inn i landet har det vært mulig å spre husdyrgjødsel. Likevel ligger det an til sein spredning av husdyrgjødsla de aller fleste steder nå i år. Ved kysten er arbeidet med gjenlegg og såing av korn i gang.

Det ligger an til relativt seint beiteslipp for mange, og en del har fått utfordringer knyttet til fôrsituasjonen. Det er de samme utfordringene i hele landet, og derfor vil en normalt måtte håndtere situasjonen innenfor egen region.

I tillegg er det utfordringer med overfylte lagre mange steder. Kombinasjonen med sein vår, problemer med gjødselspredning høsten 2017 og rikelig med nedbør samme høst gjør at mange gjødsellagre er fulle og også at gjødsla kan være svært fortynnet.

Det ligger an til å bli moderate temperaturer framover og følgelig moderat vekst der veksten allerede er i gang. I år ligger det an til å bli store forskjeller mellom kyst og innland mht utvikling i de fleste kulturene.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.