10 aktuelle tiltak for å få mer fôr nå i år

19.06.2018 (Oppdatert: 19.06.2018) Svein Lysestøl, Josefa Andreassen Torp

Avlingene på 1. slåtten var for de aller fleste svært dårlig og dette gjelder for store deler av Sør-Norge. Det vil ikke bli vanskelig å bli kvitt eventuelt overskuddsfôr, så det gjelder å få så mye avling man kan på 2. og eventuelt 3. slåtten. Vi har foreslått 10 tiltak som kan bidra til å sikre god avling resten av vekstsesongen, men vi er selvfølgelig helt avhengig av regn (som vi heldigvis har fått litt av den siste uka) for å få i gang gjenveksten.

Vi trenger så mange rundballer vi kan få. Foto: Ragnhild Borchsenius, NLR sentralt
  1. En del med 2 slåtter i normale år vil i år kunne få 3 slåtter dersom temperaturutviklingen blir som normalt. Det oppfordres til å ta denne ekstra slåtten dersom det er praktisk mulig. Det vil etter all sannsynlighet bli lett å få avsetning på dette fôret. De som slo 1.slåtten i mai vil avhengig av temperaturene utover kunne ha mulighet for å slå en 4. slått på raigraset.
  2. Gjødsle i henhold til gjødslingsplanen selv om det ligger uutnytta næring i jorda etter førsteslåtten. Dersom gjødsling skjedde mindre enn 3 uker før slått bør imidlertid gjødslinga før 2. slåtten reduseres. De få som har fått normalavlinger på førsteslåtten kan vurdere å øke gjødslinga på 2. slåtten noe.
  3. Sørg for optimal spredning av husdyrgjødsla. Dersom gjødsla spres i solrikt, varmt og vindig vær, bør det kompenseres med å gi mer N gjødsel.
  4. Bruk de gode kjøreforholdene på jordene til å få kalka opp jord som trenger det før graset blir for langt.
  5. Utsett planlagte sommergjenlegg til etter 2. slått eller til våren. Om gjenlegg tas nå anbefaler vi å så ettårig raigras for å sikre avling. Man kan forvente to slåtter på raigraset nå, og eventuelt noe høstbeite. Det ettårige raigraset vil uansett dø i løpet av vinteren, så det er ikke nødvendig å ta hensyn til overvintring. Raigraset er også glad i mye næring, så har man litt for mye husdyrgjødsel igjen i kjeller eller kum, kan man bruke en god del husdyrgjødsel. Man kan også vurdere å bruke dekkvekst for å øke avlingene. Det er allerede litt seint å bruke korn som dekkvekst, og derfor bør dette ev. skje omgående og en bør bruke høyere såmengde så seint sammenligna med tidlig på våren (bruk ca. 15 kg Bygg eller Havre). Vi anbefaler ikke å bruke ettårig raigras som dekkvekst.
  6. Isåing av ettårig raigras der enga er svært tynn før gjenveksten kommer for lang kan være et aktuelt tiltak der en har mer enn én slått igjen. Neste år bør disse arealene enten få fornya behandling med isåing eller ha et tradisjonelt gjenlegg.
  7. Vis forsiktighet med planteverkmiddelbruken i drivende varmt vær, og særlig knyttet til lavdosemidlene.
  8. Fortsatt fokus på vanning der det er aktuelt. Selv om det er kommet regn er det få steder kommet ei skikkelig rotbløyte. Ikke glem å vanne gjenleggene.
  9. Bruk ensileringsmiddel for å begrense fôrtapet under konservering og lagring. De fleste fikk berget et godt og tørt fôr i 1. slåtten, men dersom 2. og eventuelt 3. slåtten blir mer fuktig er det en fordel å bruke ensileringsmiddel for å sikre kvalitet helt fram til fôrbrettet. Vi anbefaler bruk av ensileringsmiddel hvis tørrstoffet er mindre enn 35%.
  10. Vurder veksten i vårgjenleggene dine og i verste fall så om igjen dersom tørkeskadene er for omfattende.


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.