Gnagerkurs

21.11.2018 (Oppdatert: 19.12.2018) Astrid Gissinger

Nå kan personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Foto: Annlaug Fludal, Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

 

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen (5 timer + 1 time eksamen)

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet. Må fornyes etter 10 år

Vinteren 2019 holder vi kurs i Lyngdal, Søgne, Evje, Grimstad og Tvedestrand.

 

MER INFO OG PÅMELDING

 

 

 

 

Regelverk og instruks

Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernmiddelforskriften. Øvrige krav til bruk av gnagermidler finnes i Forskrift om skadedyrbekjempelse. Når det gjelder kommunenes og fylkesmannens oppgaver er  Instruks til kommune og fylkesmann om utøvelsen av delegert myndighet etter plantemiddelforskriften oppdatert til å også omfatte gnagermidler.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.