Har du nyleg blitt bonde?

02.10.2018 (Oppdatert: 02.10.2018) Knut Sigurd Haugå

Sjå kva mentorordninga kan by på! Mentorordninga i landbruket er tilpassa ung bonde som ynsker å få råd og hjelp frå ein erfaren bonde. Bonde hjelper bonde!

Silje er en av de mange unge bønder som har hatt god nytte av mentorordninga. Foto: Inger Slågedal

I familieoverdragingar innan landbruket er det mange tilfelle ein "mentor" sidan tidlegare eigar i mange tilfelle hjelper den nye eigaren. Dette er viktig kunnskapsoverføring!

 

I mange situasjonar kan det være nyttig få inn andre som kan sjå bruket og drifta med nye og ikkje minst erfarne auga. Her kan mentorordninga vere til god hjelp.

 

I mentorordninga avtaler ein inntil fem treff i løpet av året – gjerne fordelt på både bruket til den unge bonden og hjå mentor. Ung bonde har spørsmål og utfordingar som han ynsker svar på - mentor bidreg med kunnskap om produksjon og opplegg ut frå si erfaring.

 

Mentor får dekka utgifter og betalt for tid brukt i forbindelse med rådgiving av ung bonde. Ung bonde får auka kunnskap om produksjon og andre sider av drifta.

 

Ordninga er finansiert over jordbruksavtalen. 2019 er tredje året med mentorordning i landbruket.

 

 

Er du interessert – ta kontakt med knut.sigurd.hauga@nlr.no, tlf. 91360016.

Mentorordninga

Les mer om mentorordninga

Prøveprosjektet

Søknadsfrister 2018

Silje anbefaler mentorordninga

 

Spesielle tilbud til unge bønder
Unge bønder 35 år og yngre får en spesiell fordel hos oss.
Vi ønsker å hjelpe deg i gang og gir deg en pakke med tjenester til en verdi av kr 3000,-.  Du kan bruke det på rådgiving, jordprøver, gjødslingsplan, eller annet.
Fordelen forutsetter at du står som betalende medlem i to årFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.