Bonde hjelper bonde!

27.11.2018 (Oppdatert: 10.01.2019) Knut Sigurd Haugå

NY påmeldingsfrist for mentorordninga er 20. januar.

Foto: Norges Bondelag

Mentorordninga i landbruket er tilpassa ung bonde som ynsker å få råd og hjelp frå ein erfaren bonde.  Bonde hjelper bonde!

I mange situasjonar kan det være nyttig få inn andre som kan sjå bruket og drifta med nye og ikkje minst erfarne auga.

I mentorordninga avtaler ein inntil 5 treff i løpet av året – gjerne fordelt på både bruket til den unge bonden og hjå mentor. Ung bonde har spørsmål og utfordingar som han ynsker svar på - mentor bidreg med kunnskap om produksjon og opplegg ut frå si erfaring.

Mentor får dekka utgifter og betalt for tid brukt i forbindelse med rådgiving av ung bonde. Ung bonde får auka kunnskap om produksjon og andre sider av drifta.

Ny søknadsfrist som er 20. januar.

Link til  Søknadskjema

Har du spørsmål, kontakt gjerne agder@nlr.no eller

Knut Sigurd Haugå, tlf 91360016 epost: knut.sigurd.hauga@nlr.no

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.