Bekjemp Landøyda nå

01.06.2018 (Oppdatert: 01.06.2018) Svein Lysestøl, Josefa Andreassen Torp

Landøyda er et giftig problemugras som en bør unngå spredning av. Bekjempingstid er i juni når planten er utvikla med store rosetter og må skje før blomstring. Sprøyting etter blomstring har liten effekt.

Landøyda i blomstring

Landøyda er et giftig problemugras som en bør unngå spredning av. I begrenset omfang kan luking være aktuell. Ellers er følgende kjemiske behandling aktuell:

  • Starane XL/Cleave, 180ml
  • Tomahawk 200, 200ml
  • Gratil+MCPA, 5g + 100ml
  • Express + klebemiddel, 1,5g
  • Matrigon 72 SG 16,5 g

Bekjempingstid er i juni når planten er utvikla med store rosetter og må skje før blomstring. Sprøyting etter blomstring har liten effekt. Starane XL/Cleave har best effekt, men ulempen er at disse har 14 dagers behandlingsfrist. Landøyda er hovedsakelig et problem i beite, og da kan det være aktuelt å bruke Express som har 7 dagers behandlingsfrist, dette er også det billigste alternativet. Matrigon 72 SG har blitt godkjent i beite og har 7 dagers sperrefrist, men dette er et dyrt middel som brukes i små mengder. Kostnaden pr. minste enhet gjør at flere eventuelt bør vurdere å kjøpe inn dette middelet sammen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.