Klimasmart Landbruk

27.11.2018 (Oppdatert: 27.11.2018) Erlend Vandeskog

Landbruket må redusere sine utslipp av klimagasser. Det er lett å tenke at dette handler om trusler og tvang - men ikke bli overrasket hvis du faktisk sitter igjen med å tjene penger på å gjøre ting på den mest klimavennlige måten!

Charolais på beite. Foto Erlend Vandeskog

Prosjektet Klimasmart Landbruk eies av Landbrukets Klimaselskap SA, hvor alle aktører i norsk landbruk nå står samlet for å få til en mer klimavennlig norsk matproduksjon.

Gjennom prosjektet er det utviklet modeller og kalkulatorer for å beregne utslipp av klimagasser og registrere klimakutt på hver enkelt gård. For melkebruk vil kalkulatoren være klar til utprøving på nyåret. Da vil rådgivere fra Tine og NLR sammen prøve ut modellen på noen utvalgte gårder i landet.

 

Langt den største delen av klimagassene fra jordbruket stammer fra husdyrproduksjonen. Metan, lystgass og karbondioksid er gassene som vi ønsker å få oversikt over. Ved å samle masse informasjon om hver enkelt gård kan vi finne ut hvor utslippene stammer fra og hvordan vi kan gjøre driften mer klimasmart. Valg av maskiner, god grøftetilstand, riktig jordarbeiding, unngå jordpakking, optimal gjødsling, presisjonsjordbruk, god fôring, fôrtilsetninger, bioenergi - klimarådene er mange, men de rådene som gir god jord, godt fôr og sunne dyr er ofte de mest lønnsomme rådene.

 

Visse kriterier må være oppfylt for å se hvor klimasmart din gård er. Opplysninger hentes fra Skifteplan, Mjølkonomi, Dataflyt, Nibio m.fl. Gården må derfor være tilsluttet alle disse databasene og bør også ligge i et område hvor jordsmonnet er kartlagt. Det siste mangler dessverre i store deler av Agder.

 

Hvis du vil lese mer om Klimasmart Landbruk kan du gå inn på https://klimasmartlandbruk.no/. Her kan du se mange spennende eksempler på klimasmarte løsninger fra hele landet!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.