Investering i tradisjonelt landbruk eller ny næring? Søk nå!

02.10.2018 (Oppdatert: 02.10.2018) Knut Sigurd Haugå

Innovasjon Norge er en viktig finansieringskilde når det er behov for investeringer på garden. Det gjelder både tradisjonelt landbruk og om du har planer om ny næring på gardsbruket ditt.

Vi hjelper til med planlegginga! Foto: Torleiv Roland

Innovasjon Norge i Agder har midler igjen inneværende år. Har du planer om en investering kan det være lurt å ikke "sitte på gjerdet" men sende inn en søknad så fort som mulig. Uttellingen vil ikke bli bedre om du venter for eksempel til neste år med å sende inn søknad.

 

Innovasjon Norge kan støtte de fleste varige investeringer av et visst omfang. Søkere under 35 år og bruk der stor andel av inntekt kommer fra bruket skal prioriteres.

Andre prioriterte områder er:

 

Melkeproduksjon på bruk med 15-30 kyr.

 

Kjøttproduksjon på storfe - ammeku og spesialisert oksekjøttproduksjon.

 

Sauehold kan få støtte der det er godt grovfôrgrunnlag og der produksjonen er viktig for å opprettholde et miljø. På grunn av markedssituasjonen for sau og lam vil utvidelser av eksisterende produksjon ikke være aktuelt.

 

Etablering av frukt og bærhage, veksthus og kjølerom mm.

 

Tilleggsnæringer som juletre og pyntegrønt, inn på tunet, gårdsturisme og birøkt er eksempler der det er mulig å få støtte.

 

 

Etter alt regnet sommeren 2017 og en sein vår i 2018 opplevde mange at de hadde for liten lagerplass for husdyrgjødsel. Det er mulig å søke om støtte til bygging av lager for husdyrgjødsel!

For kraftfôrbaserte produksjoner er det store begrensinger hva som kan gis støtte til – dette har sin bakgrunn i markedssituasjonen for disse produksjonene.

 

Ta kontakt om du trenger hjelp til planlegging!

Bygg: jorgen.torp@nlr.no , tlf. 902 88 230

Driftsplan og Innovasjonssøknad: knut.sigurd.hauga@nlr.no , tlf. 91360016Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.