HMS i våronna

25.03.2018 (Oppdatert: 25.03.2018) | Nyhet

Våronna er en travel periode med mange oppgaver som skal utføres. Det er lite eller ingenting av arbeidet som kan kuttes ut, men det finnes grep for å gjøre arbeidsmengden mer håndterlig.

Bruk av pallegaffel ved løft av storsekk er lettvint, men risikofylt. Bruk storsekkløft eller annet redskap som ikke skjærer i plasten. Foto: Tom Erik Varlo