Helikopterkalking

20.02.2018 (Oppdatert: 20.02.2018) ,  Svein Lysestøl | Nyhet

Våren 2018 tilbys helikopterkalking av beiter i Agder. Bestill senest 16.mars.

Helikopterkalking. Foto: Pegasus Helicopter

NLR Agder vil ta imot bestilling av kalk og Pegasus helicopter AS tar seg av spredningen. Kalken blir levert av Miljøkalk AS. Tidspunkt for kalking blir trolig rett etter påske. Vanlig kalkmengde per dekar er ca 350 kg pr dekar.

 

Pris: 2.250 kr per tonn ferdig spredd kalk. Prisen kan bli noe høyere ved økt avstand på bulktransport fra Rogaland.

Frist: Fortløpende men senest innen 16. mars.

Du kan bestille ved å ta kontakt med en av oss i NLR og for andre spørsmål med Miljøkalk AS på mail eller telefon.

 Tlf 918 69976 Svein Lysestøl, svein.lysestol@nlr.no

Tlf 90766313 Josefa Andreassen Torp, jat@nlr.no

Tlf. 941 42 877 Asbjørn Ramsli, asbjorn.ramsli@kalk.no