Vil du bli med på grovfôrskolen?

23.03.2018 (Oppdatert: 24.05.2018)

I grovfôrskolen setter vi sammen 4-6 deltakere. Dere har alle et mål om å forbedre grovfôrproduksjonen. I løpet av året skal vi rundt til alle deltakerne og vurdere og diskutere hvordan hver enkelt deltaker kan gjøre det bedre i sin produksjon.

I grovfôrskolen jobber vi målrettet med å forbedre resultatene. Foto: Karin Hansen Nærland

Det kan være å øke avlingen, forbedre kvaliteten, redusere kostnader, arbeidseffektivisering med mer. Den enkelte deltaker bestemmer tema hos seg selv. Det forventes aktiv deltakelse av alle på møtene. På forhånd avtaler en om hva som skal være med av informasjon og deles med hverandre, f.eks silo- og gjødselprøver, gjødslingsplan, avlingsdata og grovfôrøkonomi.

Når alle har hatt besøk og hatt anledning til å sette i gang tiltak, så samles vi igjen og snakker om erfaringen med tiltakene. På denne måten bruker vi erfaringer som alle bringer med seg inn i gruppen og vi lærer av nye tiltak. Grovfôrskolen er en erfaringsbasert læringsmetode, der det er deltakernes erfaring som skal deles og brukes i gruppen. Vi startet med grovfôrskolen i 2016 i et prosjekt. Det var mange gode tilbakemeldinger på det og vi har brukt erfaringene og tilpasset opplegget.

Er du interessert? Meld din interesse til josefa.andreassen.torp@nlr.no , tlf. 907 66 313. Vi setter sammen grupper geografisk og faglig som det passer best. En NLR-rådgiver er med og tilrettelegger opplegget. Pris for grovfôrskolen i en sesong med et besøk på hver gård vil være 2.000 kr. Meld deg på senest 15. april.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.