Gjødslingsplan er en prioritert oppgave hos oss

19.02.2018 (Oppdatert: 19.02.2018)

Gjødslingsplanarbeidet er godt i gang. Ta kontakt dersom du trenger gjødslingsplan tidlig i sesongen.

Ringer du oss så kan vi prioritere deg. Foto: Jan Karstein Henriksen

I skrivende stund er arbeidet med gjødslingsplaner en prioritert oppgave i NLR Agder. Vi lager ca. 750 planer per sesong, og intensjonen er at de fleste planene skal lages før påske. Vi prioriterer å lage ferdig planer tidlig i lavtliggende områder og ved kysten der veksten kommer raskt i gang, men også i innlandet der man ønsker plan tidlig. Dersom dere ønsker å bestille gjødsel innen fristen for gjødselkampanjer på vinteren og våren er det fint dere gir beskjed.

 

De av dere som ønsker å få plan tidlig og som ikke har fått plan må bare ta kontakt med deres gjødselplanlegger, eller ev sende inn skifteopplysninger på eget skjema (se linker under) til eposten til deres kontaktperson eller til fellesposten agder@nlr.no. Det å sende inn skifteopplysninger letter vårt arbeid, men vil også sikre at du som bonde får tenkt gjennom årets driftsopplegg slik at gjødslingsplanen blir mest mulig korrekt.

I noen grad er det behov for å supplere med flere jordprøver på enkelte bruk. Vi tar fortrinnsvis jordprøvene på høsten og det er fint om dere melder inn behov for nye jordprøver allerede nå. Ønsker man å ha nye jordprøver på våren må man fortrinnsvis ta dem selv. Dette kan enkelt gjøres ved at man låner et bor fra ett av våre kontorer, og returnerer prøvene sammen med boret til det aktuelle kontoret slik at vi kan sende inn prøvene. Det tar normalt 6 uker å motta prøvesvaret. Der det er mulig er det derfor en fordel om mulig å ta disse jordprøvene i februar/mars slik at jordprøvene kan legges inn og gjødslingsplanen kan lages før vekstsesongen.

Vi minner også om at skifteplan mobil kan være et nyttig verktøy angående gjødslingsplanen, men også i forhold til dokumentasjon av gjødslinger, plantevern, avlinger mv. på gården. Vi oppfordrer flere til å ta dette verktøyet i bruk.

Noteringsskjema(Word-fil) - åpne, fyll ut og send på epost til oss

Noteringsskjema(PDF-fil) -  skriv ut, fyll ut, og send i posten til oss

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.