Gjødsling etter 1.slått

11.06.2018 (Oppdatert: 11.06.2018) Josefa Andreassen Torp

De fleste har fått berget førsteslåtten nå og vår anbefaling er å få ut gjødsel igjen så fort som mulig. Det er meldt noe regn i løpet av uka, og kombinert med overskyet vær gir det gode spredeforhold for husdyrgjødsel. Det kan være en fordel å kjøre ut kunstgjødsla først, så vil husdyrgjødsla være med å løse den opp, samtidig som du slepper å kjøre over der hvor du har spredd husdyrgjødsel.

Få ut gjødsla så fort som mulig

Vi får litt ulike tilbakemeldinger om avlingen på 1. slåtten. For noen har de gode og varme forholdene gitt god avling, spesielt der hvor det er tyngre jord og myr. Ellers er tilbakemeldingene stort sett at det er lav avling. Det er flere årsaker til det, i tillegg til tørke var det også mange som ikke fikk ut gjødsla før en ukes tid før slåtten og da ble ikke denne gjødsla nyttiggjort. Dette fører til at det nå ligger mye nærig klar til gjenveksten og man kan redusere gjødslinga til 2. slåtten. Vår anbefaling er å gjødsle normalt med husdyrgjødsel og dersom det ble gjødslet med kunstgjødsel 3 uker eller mer før slått, bør du gjødsle med full anbefalt mengde nå. Dersom enga ble gjødsla med full mengde kun 1-2 uker før slått kan man redusere noe på gjødslinga til 2. slåtten. Desto kortere tid fra gjødsling til slått og jo mindre nedbør, desto mer kan man redusere. Her er det mange faktorer som spiller inn, så ta gjerne kontakt for å diskutere din situasjon.

Vi anbefaler å prioritere ny eng og eng som gir god avling, her vil du få mest igjen for gjødslinga. Så kan man heller redusere mengden på de eldre og ikke så gode engene. Følg heller litt ekstra med på enga og se om den blir lys grønn, da er det mest sannsynlig behov for noe ekstra gjødsel. 

Det er heldigvis fortsatt lenge igjen av vekstsesongen, så vi må håpe på en til to gode slåtter til, men det er jo selvfølgelig avhengig at vi får noe nedbør nå. For noen kan det kanskje være aktuelt å legge opp til tre slåtter som normalt bare ville hatt to. Det viktig å utnytte potensialet i enga og akkurat slik sitasjonene er nå, vil det være flere som vil få fôrmangel og må kjøpe inn fôr. Derfor anbefaler vi at selv om du har nok for til deg selv, få høstet så mye fôr som mulig, det er stor sannsynlighet for at naboen din trenger det.

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.