Frist for søknad - produksjonstilskudd

22.08.2018 (Oppdatert: 22.08.2018) Georg Smedsland

Det er tid for å tenke på andre søknadsomgang for produksjons-tilskudd. Søk i god tid slik at du har mulighet for å rette opp eventuelle feil/problem. Absolutt siste frist for levering er 15. oktober med telledato 1. oktober. De fylkesvise RMP-midlene har same frist.

Du kan ikke lenger levere søknad på papir. Foto: Torleiv Roland

Søknadsfrist for del to av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del en av søknaden var det kun husdyrprodusenter som kunne levere søknad. Ved del to kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad. Søknadsfristen 15. oktober er absolutt. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

 

Det er ikke lenger mulig å levere søknad på papir.

 

Hva som skal registreres:

·         Antall dyr

·         Disponerte landbrukseiendommer og hvilke vekster man har hatt på arealene

·         Dyr på beite og dyr på utmarksbeite

·         Antall dyr av bevaringsverdig husdyrrase

·         Frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) og potet i Nord Norge

·         Utgifter til avløsning ved ferie og fritid. NB! Kan etterregistreres

 

 

 

Regionalt miljøprogram (RMP)

Her kan du søke om tilskudd for blant annet rask nedmolding av husdyrgjødsel innen to timer, bruk av nedfeller og bruk av tilførselslange. For tilskudd for bruk av tilførselslange må de to ovenfornevnte forholdene være tilstede. Her kan en også søke spesielle tilskudd om en driver jord i spesielt verdifulle kulturlandskap, sår fangvekst osv. Se egen artikkel og fylkesmannens hjemmesider for alle muligheter.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.