Vi søker forsøksverter

02.05.2018 (Oppdatert: 02.05.2018) Josefa Andreassen Torp

Vi søker etter forsøksverter til grovfôrforsøk.

Svein Lysestøl i forsøksfelt

Vi har tre nye forsøksserier som skal legges ut nå og vi trenger forsøksverter. Dersom du kunne tenke deg å være vert ta kontakt med Josefa Torp, tlf. 907 66 313.

 

Disse forsøksseriene skal legge ut nå i vår:

Strandsvingel. Utprøving av "nye" grasartar /sortar

Engsvingel blir i dag brukt i de fleste frøblandinger for å kompensere for timoteien når den går ut, men forsøk viser at dette ikke er tilfelle og vi vil undersøke om strandsvingel vil egne seg bedre enn engsvingel.

Feltets varighet er fire år og skal høstes tre ganger per år. Størrelsen på feltet er 231m2.

 

Gjødsling med N i eng

Vi vil se på om økt gjødselmengde med nitrogen har utslag på avling, botanisk sammensetning og om det e rforskjell ved bruk av kalksalpeter og Opti NS 27-0-0 (4S).

Dette feltet skal legge ut i allerede etablert eng, gjerne 1. eller 2. års eng, helst med lite kløver. Det skal høstes tre ganger i to år.

 

Test av samsvar mellom kvalitetsanalyse av tørka planter og analyse av surfôr laget av same materiale

Formålet med dette forsøket er å:

  1. Undersøke hvordan fôrkvaliteten endrer seg under ensilering
  2. Undersøke om analyse av prøver tatt ut før ensilering gir eit godt nok estimat for kvalitet av surfôr
  3. Sjekke hvor godt samsvar det er mellom NIR Løken og Eurofins

 

Forsøket skal gjennomføres ved 1. slått i en 1. eller 2.års eng, der vi tar ut prøve fra strengen før pressing og merker rundballer frå same streng som vi så tar forprøve av på høsten.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.