Fôrprøver er særlig viktig i år

21.08.2018 (Oppdatert: 14.09.2018) Josefa Andreassen Torp

I år er det ekstra viktig å ta fôrprøver. Når det er knapt med grovfôr og innkjøpt fôr er dyrt, er det særdeles nyttig å vite kvalitet og mengde.

Innsending av fôrprøver. Her til FKRA, men vi sender til det laboratoriet du ønsker. Foto: Svein Lysestøl

I år har nesten alle som driver med husdyr knapt med fôr. En fôrprøve er nyttig for å vurdere hvor mange dyr du kan ha på vinterfôr, og analysen kan også brukes til å vurdere hvor mye du må kjøpe inn av grovfôr, kraftfôr og fiberblandinger som grovfôrerstatning. Vi tilbyr også veiing av rundballer. Har man vekta, tørrstoffprosenten og fôrenhetskonsentrasjonen, kan man lett regne ut hvor mange fôrenheter man har per rundball.

Mer fôrenheter per rundball

De fleste vurderer nok fôrmengden sin i forhold til antall rundballer. Vi antar at de fleste får seg en positiv overraskelse angående antall fôrenheter i rundballene i år på 1. og 2. slått. Mange slo fôret på et tidlig stadium, og det var veldig gode tørkeforhold slik at tørrstoffprosenten ble høy. Det er derfor grunn til å tro at rundballene har høyere fôrenhetskonsentrasjon enn i andre år.

I år er det for de fleste lite struktur i fôret. Kunnskap om eget fôr vil da ha betydning for hvilke fôrmidler som en bør kjøpe inn.

Fôrprøver gir en god pekepinn på hvordan kvaliteten på ditt grovfôr er, og selv om du har mange teiger behøver du ikke å ta fôrprøve av alle. Erfaringer viser at jorder som gjødsles og drives likt har ca samme fôrverdi. Derfor kan det være hensiktsmessig å ta ut én eller to prøver fra hver slått for å vite hva slags grovfôr du har til kommende innefôringssesong. Dette er for å kunne fôre best mulig, og for å kunne velge riktig kraftfôr til grovfôret. Har du et godt grovfôr med tilstrekkelig mengde protein, er det ikke nødvendig å kjøpe ekstra protein gjennom dyrt kraftfôr. Det er også hensiktsmessig ved salg av grovfôr at kjøper vet hva han eller hun får.

"Sterkt" fôr

I år var det mange som på grunn av varmen tok førsteslåtten tidlig i juni, og skal fôret brukes til hest eller ammekyr, kan dette fôret være i «sterkeste» laget. Det kan være nødvendig enten å supplere med mer strukturfôr, eller begrense tilgangen på grovfôr. Dette kan man få svar på gjennom en fôrprøve.

Surfôrtolken er nyttig

Vi i NLR Agder bruker programmet Surfôrtolken. På bakgrunn av fôrprøven kan vi gjennom surfôrtolken gi tilbakemeldinger om dyrkingsstrategi, gjødsling og ensileringsarbeid med eventuelle forslag til endringer/forbedringer for neste sesong. For å få full utnyttelse

av surfôrtolken anbefaler vi at en velger analyse både av næringsinnhold, gjæringskvalitet og mineraler.

Skal du ta prøver av surfôret med gjæringskvalitet må du vente 4-6 uker etter at graset er lagt i silo/rundballer. Da er gjæringsprosessen ferdig og grasmassen lagringsstabil.

 

Bestilling av fôrprøver:

Svein Lysestøl, tlf. 91869976

Josefa A. Torp, tlf. 90766313.

Pris: 500,- per prøve inkludert surfôrtolken. Veiing etter medgått tid.

 

Les mer om vår tjeneste grovfôranalyser, surfôrprøver og grovfôr til hest.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.