Avlingsskadeerstatning

04.10.2018 (Oppdatert: 04.10.2018) Josefa Andreassen Torp

Søknadsfristen er 31. oktober. Få oversikt over avlingen din nå, og spør om hjelp hvis det er behov.

Illustrasjonsfoto. Arkiv

Grovfôr

 

For foretak med husdyrproduksjon, beregnes avlingsskadeerstatningen etter normavlinger i den enkelte kommune. Normavlingen ligger på 580 Fem/daa i kommunene langs kysten, 540 Fem/daa for "innlandskommunene" og 390 Fem/daa for Valle og Bykle. For foretak uten husdyrproduksjon, brukes solgt avling siste 6 år som grunnlag for beregningen. Normavling for én rundball er 160 FEm med en vekt på 750 kg.

 

Når det gjelder å regne en lavere fôrverdi enn normen på 160 FEm/ball må en ta utgangspunkt i alle slåttene og et beregnet gjennomsnitt av disse. De fleste hadde langt mer enn 160 FEm/ball på 1. og 2. slått. Sannsynligvis godt over 200 FEm/ball. Om man da ligger ned mot for eksempel 115 FEm/ball på 3. slåtten vil en likevel normalt ikke komme innunder ordningen. Da vil en etter all sannsynlighet ligge på et høyere gjennomsnitt enn 136 FEm/ball, og dermed er en rundball per definisjon 160 FEm. I praksis om du har mer enn 2,5 rundballer per dekar får du ikke erstatning da det er en egenrisiko på 30 %.

 

Samdrifter

For samdrift vil avlingsskadeerstatningen avhenge av hvordan fôrproduksjonen er organisert i samdrifta. Foregår all fôrproduksjon i samdrifta sin regi, vil avlingsskadeerstatning beregnes med utgangspunkt i normavlingene og en sats på 5,40 kroner pr fôrenhet. Foregår imidlertid fôrproduksjonen i regi av den enkelte deltaker, og grovfôret selges inn til samdrifta, beregnes avlingsskadeerstatningen etter grovfôr for salg. Det vil si en regner gjennomsnittlig solgt avling siste 6 år, og tar ut året med lavest avling. Det legges til grunn en erstatningssats på 2,50 kr/kg høy, det vil si at en regner om avlingene til kg høy, med en faktor på 1,6 kg/fôrenhet. Er det solgt grassurfôr i rundballer, regner en om med en faktor på 4,7 kg/Forenhet og en normert vekt på 750 kg/rundball.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.