Avlingsskadeerstatning

04.10.2018 (Oppdatert: 04.10.2018) ,  Josefa Andreassen Torp | Nyhet

Søknadsfristen er 31. oktober. Få oversikt over avlingen din nå, og spør om hjelp hvis det er behov.

Illustrasjonsfoto. Arkiv

Grovfôr

 

For foretak med husdyrproduksjon, beregnes avlingsskadeerstatningen etter normavlinger i den enkelte kommune. Normavlingen ligger på 580 Fem/daa i kommunene langs kysten, 540 Fem/daa for "innlandskommunene" og 390 Fem/daa for Valle og Bykle. For foretak uten husdyrproduksjon, brukes solgt avling siste 6 år som grunnlag for beregningen. Normavling for én rundball er 160 FEm med en vekt på 750 kg.

 

Når det gjelder å regne en lavere fôrverdi enn normen på 160 FEm/ball må en ta utgangspunkt i alle slåttene og et beregnet gjennomsnitt av disse. De fleste hadde langt mer enn 160 FEm/ball på 1. og 2. slått. Sannsynligvis godt over 200 FEm/ball. Om man da ligger ned mot for eksempel 115 FEm/ball på 3. slåtten vil en likevel normalt ikke komme innunder ordningen. Da vil en etter all sannsynlighet ligge på et høyere gjennomsnitt enn 136 FEm/ball, og dermed er en rundball per definisjon 160 FEm. I praksis om du har mer enn 2,5 rundballer per dekar får du ikke erstatning da det er en egenrisiko på 30 %.

 

Samdrifter

For samdrift vil avlingsskadeerstatningen avhenge av hvordan fôrproduksjonen er organisert i samdrifta. Foregår all fôrproduksjon i samdrifta sin regi, vil avlingsskadeerstatning beregnes med utgangspunkt i normavlingene og en sats på 5,40 kroner pr fôrenhet. Foregår imidlertid fôrproduksjonen i regi av den enkelte deltaker, og grovfôret selges inn til samdrifta, beregnes avlingsskadeerstatningen etter grovfôr for salg. Det vil si en regner gjennomsnittlig solgt avling siste 6 år, og tar ut året med lavest avling. Det legges til grunn en erstatningssats på 2,50 kr/kg høy, det vil si at en regner om avlingene til kg høy, med en faktor på 1,6 kg/fôrenhet. Er det solgt grassurfôr i rundballer, regner en om med en faktor på 4,7 kg/Forenhet og en normert vekt på 750 kg/rundball.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.