Silje anbefaler mentorordninga

28.11.2017 (Oppdatert: 29.11.2017) ,  Inger Birkeland Slågedal | Nyhet

Silje Birkeland, gartner og ung bonde, har deltatt i mentorprosjektet – bonde hjelper bonde. Dette er noe ho kan anbefale for andre unge bønder!

Silje er fornøyd med hjelp og støtte fra mentoren sin, og kan anbefale andre unge bønder å bli med i ordninga. Foto: Inger Birkeland Slågedal

At bønder hjelper bønder er ikke nytt, men det som er nytt i år er at NLR sentralt fikk i oppdrag fra departementet å sette i gang et toårig prøveprosjekt for å teste ut ei organisert mentorordning. Aust-Agder er et av prøvefylkene, og her har ni mentorpar testa ut opplegget i 2017, og 12 nye par skal i gang i 2018 - se egen side med informasjon om prosjektet.

 

Mentorordning er nyttig

Silje Birkeland er en ung bonde på 28 år som er med i Mentorprosjektet. Her kobles erfarne bønder med unge bønder som ønsker å drive med noe av det samme. Silje er utdanna anleggsgartner og jobber i Birkeland Blomsterpark. Ho har i tillegg overtatt farmoras gård på Øvre Birkeland i Birkenes kommune, en gård på 20 daa dyrka jord og 650 daa skog. Silje er forlova med Marius Lunden (30) og de har to barn, Mathias (7) og Mathilde (4). Marius driver firmaet Skog & Anleggsdrift sammen med sin bror. De har litt høns og to ponnyer på gården, og Silje driver med lefsebaking på si.

 

Brit Mjåland driver Inn på tunet og andelslandbruk på Mjåland i Marnardal, og er mentoren til Silje. Ho dyrker grønnsaker og økologiske jordbær som selges fra gårdsbutikken. Brit svarer slik på spørsmålet om hvordan mentorordninga fungerer: Jeg har møtt Silje på Birkeland og hun har vært her. For meg har det vært veldig fint å se det pågangsmotet og lysten til å utvikle gården som Silje har. Det er vanskelig å vite hvor mange av mine innspill som oppleves som nyttige, men vi skal ta en oppsummering neste gang. Det som er vanskeligst er å bruke nok tid på forventninger til hva mentor kan brukes til, og mål for møter og jobbing mellom møtene. Jeg vil nok også fokusere mer på overordna planer for gården og drifta på kort og lang sikt.

 

På spørsmål om hva Silje synes om mentorordninga, svarer ho: Mentorprosjektet syntes jeg har vært veldig greit! Siden jeg har vært litt i planleggingsfasen og ikke er helt fast bestem på hva jeg ønsker å drive med, så har jeg brukt det mest for å finne ut av hva jeg vil. Brit har anbefalt meg steder,, personer og ting å sjekke opp som jeg har dratt nytte av. Vi skal også treffes igjen. Inn på tunet er jeg litt nysgjerrig på i fremtiden, men det blir ikke prioritert enda.

 

Utredningssøknad

Silje har fått hjelp av økonomirådgiveren i NLR Agder til å søke om utredningstilskudd for å finne ut mer om aktuelle produksjoner på gården. Som gartner er ho mest interessert i plantedyrking, men sau er også diskutert. Bærrådgiveren har vært på besøk og vurdert muligheter for å dyrke frukt og bær på gården. Nå er planen å plante til 1,5 dekar med bringebær på friland, og kanskje utvide med epler og plommer etter hvert. Tanken er å selge produktene i en egen gårdsbutikk, der det også skal være kjøle, grovkjøkken for foredling og mulighet til lefsebaking. Saueholdet er lagt på is foreløpig, mye på grunn av overproduksjonen.

 

Ny driftsbygning i tre

Det gamle uthuset brant ned til grunnen for et par år siden. Da fant det unge paret ut at de ville bygge ny driftsbygning og de begynte å tenke på hva de kunne drive med på gården. Utredninga har i første omgang ført til satsing på bærdyrking og gårdsbutikk, men sauefjøs er også planlagt inn i nybygget. Den flotte driftsbygningen i tre er i ferd med å komme under tett tak. Underetasjen som skal romme private garasjer og Marius sine anleggsmaskiner, er i betong. Andre etasje er i slepplaft av furu. Tømmeret er kjøpt i ferdige elementer på 4 x 2,5 m som er stabilisert med gjengestag tvers gjennom. Det kommer fra Østerdalen da tilsvarende kvalitet ikke er mulig å få tak i på Agder, heller ikke i trebygda Birkenes.

 

Det blir spennende å følge den unge bonden Silje og hennes mann, Marius, med utviklinga av gården i den viktige næringa som landbruket er.

Vil du bli med i mentorordning for unge bønder?

NLR Agder er med i et prøveprosjekt med mentorordning for unge bønder, kalt Bonde hjelper bonde. I 2017 har vi hatt ni mentorpar i Aust-Agder, og nå utvides ordninga til begge Agderfylkene. Er dette interessant for deg, eller vet du om noen som kan ha interesse for dette?

Du kan lese mer om ordninga og melde din interesse HER

 

Spesielle tilbud til unge bønder

Unge bønder 35 år og yngre får en spesiell fordel hos oss.

Vi ønsker å hjelpe deg i gang og gir deg en pakke med tjenester til en verdi av kr 3000,-.  Du kan bruke det på rådgiving, jordprøver, gjødslingsplan, eller annet.

Fordelen forutsetter at du står som betalende medlem i to år.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.