Rådgiving for deg som vil bygge

28.11.2017 (Oppdatert: 28.11.2017) Inger Birkeland Slågedal

NLR Agder har egen byggrådgiver som kan hjelpe deg som planlegger utbygging av gårdsdrifta. Vi er en uavhengig rådgivingsorganisasjon uten bindinger til salgsfirmaer. Omkring 80 % av det du kan spare i et byggeprosjekt ligger i planleggingsfasen

Byggrådgiver Jørgen Torp er i full gang med å tegne fjøs og stortrives med det! Foto: Nina Ryen

Vi kan bistå på følgende felt i prosessen:

 

Byggetegninger og søknader

Vi hjelper deg med å planlegge små og store utbygginger innen de fleste produksjoner og tilleggsnæringer. Bygningene utformes optimalt for rasjonell drift og kostnadseffektiv produksjon, godt dyrehold og sikkert arbeidsmiljø. NLR Agder har et prosjekt for å øke storfekjøttproduksjonen på Agder, og flere ønsker hjelp med ammekufjøs;

rimelige, uisolerte bygg, gjerne i tre. Alt fra forprosjekt. med enkle skisser med planløsning i nye bygg, eller kombinert med utnyttelse av gammel bygningsmasse, til bruk i byggesøknad. Vi utarbeider også hovedprosjekt med detaljtegninger, dimensjonering og byggbeskrivelse. Om ønskelig kan vi ta ansvaret for å utarbeide selve byggesøknaden med alle skjemaer som myndighetene krever.

 

Kostnadskalkyler og tilbudsinnhenting

Vi lager både grove og mer detaljerte kostnadskalkyler på nybygg og tilbygg, inkludert alle kostnader. Vi bistår også med å hente inn tilbud og å lage grunnlagsdokumenter til en anbudsprosess. Videre hjelper vi deg som byggherre med kontrakter som ivaretar både dine og entreprenørens interesser. I samarbeid med rådgiver i økonomi, bistår vi med søknader til Innovasjon Norge og andre instanser for finansiering,

 

Byggeledelse og økonomistyring

Å lede en byggeprosess er krevende. Feil og forglemmelser kan bli svært dyrt. Vi kan tilby å være byggeleder for deg, enten gjennom hele eller deler av prosessen. Hjelp med økonomistyring under byggeprosessen kan lønne seg. Det er viktig at utbetalinger skjer til riktig tid, og ikke før forsikringsdokumenter og bankgarantier foreligger. Det er også viktig å følge med når noe endrer seg, at dette skjer skriftlig. Vi kan tilby lett, middels eller tung bistand på dette feltet. Byggelånskontroll vil også bli et tilbud i løpet av neste år.

 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vi kan bistå med å utarbeide plan for "Sikkerhet - Helse og Arbeidsmiljø", en SHA-plan. Byggherreforskriften må følges og SHA-plan er et punkt i forskriften. Dette er nødvendig ved prosjektering og utføring av byggearbeid i landbruket. Du kan enten leie oss til å lage planen, eller du kan lage den selv, gjerne med veiledning og bruk av malen fra NLR. Dette går på alt fra organisering av byggearbeidet med riggplan, vernerunder, HMS-erklæring til jobbanalyse.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.