Aktive medlemmer i NLR Agder har mottatt kulturlandskapsprisen 2011

31.08.2011 (Oppdatert: 04.03.2015) Torleiv Roland

Vidar og Gudbjørg B. Løvdal fikk Kulturlandskapsprisen i Vest-Agder for 2011

Garden på Tjomsås som er i Øvrebø i Vennesla kommune ble overtatt av Vidar og Gudbjørg B Løvdal på fritt marked da tidligere eier Trygve Sørli med familie valgte så selge bruket til fortsatt aktiv drift. Familien Sørli ville heller selge garden enn å legge ned gardsdriften.

På garden er det bygd nytt melkeproduksjonsfjøs med 42 kyr og 128 ungdyr. Det er også 30 vintersau og 2 hester på garden. Ei aktiv jordbruksdrift er her kombinert med å ta vare på viktige kulturminner fra mange generasjoner. Her er 20 gravhauger som sauene beiter rundt for å hindre gjengroing. Forbi garden går fjellmannsvegen som er gammel ferdelsåre fra Setesdalen til Kristiansand. Det er også gammel sledeveg mellom Tjomsås og Bringsvær som er restaurert for sykkel og skiløype. Garden har vært besøksgard for Bringsvær leirskole.

NLR Agder gratulerer Vidar og Gudbjørg med prisen. Dere ble nominert av ansatte i NLR Agder for å vise at å ta vare på kulturarven kan kombineres med aktiv og moderne gardsdrift.

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.