Beiteslipp i full gang

21.05.2019

Etter at nattevarmen kom for en ukes tid siden, har grasveksten kommet godt i gang. Mange dyr er allerede sluppet på beite og flere er i komminga.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i potet på friland

10.05.2019

Fra Danmark leser vi nå at Titus ikke lenger er tillatt. Tidligere har de mistet Sencor. På en markdag denne uka møtte det over 100 personer for å se på mekanisk ugrasbekjemping!

Les mer ›

Ugrasmidler i korn

10.05.2019

Bekjemping av frøugras i korn kan utføres med ugrasharv når forholdene ligger til rette for det, men kjemisk bekjemping er fortsatt det vanligste i vårt område.

Les mer ›

Ugrasbekjemping i gjenlegg

08.05.2019

Ugraset må bekjempes i forbindelse med gjenlegg! Oftest fornyer vi enga fordi ugraset har tatt for stor plass. Da er det viktig at vi ikke inviterer ugraset med inn i den nye enga.

Les mer ›

Sprøyting i eng og beite

08.05.2019

Langs kysten og litt innover i landet har høymola nå fått godt med blad og dannet en fyldig rosett. På dette stadiet, før planta begynner å strekke seg har vi god virkning av sprøyting.

Les mer ›

Teknikktips for jevn mineralgjødselspredning

01.05.2019

Vi hadde nettopp maskindemonstrasjon om mineralgjødselspredning i Birkenes. Nedenfor er det viktige tips så du kan tilpasse deg rett til neste gjødsling.

Les mer ›

Enklare å sende SMIL- og grøftesøknad

30.04.2019

Frå 11. febrauar i år kan du søke om tilskot til SMIL-tiltak og grøfting digitalt. Fordelen er raskare handsaming og raskare svar.

Les mer ›

Potetkampen 2019

30.04.2019

Norsk Landbruksrådgiving arrangerer Potetkampen 2019.  Konkurransen går ut på å dyrke fram matpoteter til lagring med høyest mulig avlingsverdi per daa. God agronomi vil bli vektlagt.

Les mer ›

Gjerdefri beiting – Nofence

30.04.2019

Siden i fjor har norske geiter beita gjerdefritt på flere gårder, og det er i gang uttesting på sau og storfe. Nofence er en norsk oppfinnelse som gjør det enklere å bruke utmarka til beite.

Les mer ›

Ny kunnskap på gang

30.04.2019 (Oppdatert: 30.04.2019)

Det er nå grunnlaget for utvikling av ny kunnskap blir lagt, med forsøksfelt og utprøvingar på gardar rundtom på Agder.

Les mer ›

Mineralgjødseldemonstrasjon

16.04.2019

Velkommen til mineralgjødseldemonstrasjon onsdag 24. april, kl. 13.00-16.00 på Mollestad i Birkenes.

Les mer ›

Pløyedemonstrasjoner i neste uke

02.04.2019

Pløyedemonstrasjoner i Tonstad i Sirdal og i Evje - med hjelp til innstilling av din plog.Demonstrasjonene er aktuelle for produsenter med alle typer produksjoner.

Les mer ›

Tilsyn med produksjon av vegetabilsk mat – hygiene og plantevernmidler

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Mattilsynet planlegger i år å gjennomføre tilsyn med hygiene og plantevernmiddelbruk i primærproduksjonen av korn, potet og frukt.

Les mer ›

Saueprosjektet i mål

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Prosjektet "Ny giv i saueholdet i Aust-Agder 2015-2018" blei avslutta i februar i år og sauetalet har auka på Agder.

Les mer ›

Ny vekstsesong

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Det er herleg å kjenne sola varme og sjå at det grønkar på eng og i li. Mange er no i full gang med den travle vårvinna.

Les mer ›

Brit Mjåland er ny styreleder i NLR Agder

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

På årsmøtet i NLR Agder 20. mars blei Britt Mjåland valgt til ny styreleder etter Odd Harald Reve som hadde hatt vervet i fem år. Britt presenterer seg sjøl.

Les mer ›

Viktige økologiske driftsmiddel

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Såfrø, kalk og gjødsel er svært viktig i økologisk produksjon for å få gode resultater. Her er det samla informasjon om en del aktuelle driftsmiddel.

Les mer ›

Kalkleverandører og kalktyper 2019

02.04.2019 (Oppdatert: 03.04.2019)

Vi tar forbehold om feil i priser, og at vi ikke kjenner til alle leverandørene. Tips oss om feil, og flere leverandører.

Les mer ›

God sparringspartner på bygg

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Hva tilbyr vi og hvorfor er vi en god sparringspartner i nettopp ditt prosjekt? Det kan være lurt å bruke oss som en uavhengig rådgivingsorganisasjon når du skal bygge nytt, bygge på eller bygge om.

Les mer ›

Regionalt miljøprogram 2019-2022

02.04.2019 (Oppdatert: 02.04.2019)

Fylkesmannen i Agder har utarbeida nye retningslinjer for Regionalt Miljøprogram (RMP). Merk at det også gis tilskudd til slangespredning av husdyrgjødsel.

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.