Kjøp og salg av grovfôr

(Oppdatert: 19.04.2018)

 

Vi er kun formidlere og står utenfor enhver handel. For annonsering kontakt agder@nlr.no

Til salgs

  • 100 rundballer, Lista – Holger Rune Jansen, tlf. 482 37 512
  • 10-12 halmballer av rug, Nodeland – Tom Nygård, tlf. 41549584
  • Ca. 20 rundballer, Mandal – Roar Helleren, tlf. 984 09 946
  • 3-4 år gammelt løst tørrhøy, ikke egnet til hest, Åseral - Lars Kittelstad, tlf. 902 78 339
  • ca. 2 tonn høy i firkantballer, litt grovt til sau (spiser ca. 40%) Gyland - Arne Hjelleset, tlf. 907 96 232
  • Ca. 40 rundballer, med foranalyse, Grimstad - Kristen Udjus, tlf. 997 96 201
  • Ca. 20 rundballer, Hægebostad - Sigurd Johan Birkeland, tlf. 38348959

Store partier høyensilasje fra Østlandet og Sverige – Tore Solberg, tlf.95795232, hoyfjellcharolais.no

Fiskå mølle kan importere høy fra Danmark, kun fulle billass 11-16 tonn - Leif Kåre Gjerde, tlf. 982 61 251