Smågnagerkurs

21.11.2018 (Oppdatert: 29.01.2021) Astrid Gissinger

Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen (5 timer + 1 time eksamen)

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom inkl. veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet. Må fornyes etter 10 år

Mattilsynet har godkjent at kurs kan gjennomføres hjemmefra via PC pga. koronasituasjonen.

Etter påmelding vil du få tilsendt ei lenke på e-post og kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd.

Kurs vinteren 2021 (5 t. + 1 t. eksamen). (klikk på ønsket dato for å komme til påmelding)

 

 

 

Pris:

Kursavgift kr 1550,- for medlemmer NLR Agder,

Kursavgift kr 3100,- for ikke-medlemmer.

Dekker også eksamensavgift og kursbok som blir tilsendt før kursstart (forutsatt påmelding senest 10 dager før kursstart).

Eksamen

Etter kurset må du ta eksamen på landbrukskontoret der du bor. 

Kursholder

Astrid Gissinger, ag@nlr.no, Tlf. 917 63 115

 


  

 

Regelverk og instruks

Bestemmelsene om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernmiddelforskriften. Øvrige krav til bruk av gnagermidler finnes i Forskrift om skadedyrbekjempelse. Når det gjelder kommunenes og fylkesmannens oppgaver er  Instruks til kommune og fylkesmann om utøvelsen av delegert myndighet etter plantemiddelforskriften oppdatert til å også omfatte gnagermidler.

 

PÅMELDINGSSKJEMA 

 

KURSMATERIELL

Kursbok

Nabovarsel

ProtokollFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.