Plantevern

23.06.2017 (Oppdatert: 09.08.2017)

Håndtering og bruk av plantevernmidler

Det er for tiden ingen planlagte kurs i autorisasjon i bruk og håndtering av plantevernmidler. Det planlegges nye kurs på etterjulsvinteren 2018. 

 

Pris for plantevernkurs (2017-sesongen)

Kurstype Medlem Ikke-medlem
Grunnkurs kr. 2 000,- kr. 2 400,-
Fornying kr. 1 000,- kr. 1 200,-

PÅMELDING blir tilgjengelig når kursene er satt opp

Les mer om Plantevernkurs

Alternativt fornyingskurs

Dersom du er ute etter fornyingskurs, finnes det et alternativt nettkurs i regi av Mattilsynet. Du finner mer informasjon om dette på Mattilsynets nettsider (vi tar ikke ansvar for innhold på eksterne sider).