Hygiene og HMS kurs for nyansatte i landbruket

04.05.2020 (Oppdatert: 19.05.2020) Jørund Saaghus

NLR kan nå tilby kurs i hygiene og HMS for nyansatte i landbruket.

Kurset er todelt.  Den ene delen handler om hygiene og varer i ca. 1 time, den andre om HMS og varer i ca. to timer.  Det er mulig å kjøpe bare en del av kurset, eller en kan kjøpe begge delene.  Kurset går over teams, og det passer med 8 til 30 deltakere.  Kurset er på norsk. Hvis det blir stor etterspørsel vurderer NLR å lage en oversettelse, evt. bruke tolk.

Dette kurset må ikke forveksles med det vanlige HMS kurset som vi gjennomfører for bønder.  Dette er for nyansatte som har behov for slik opplæring. Det er utarbeidet en smittevernveileder som gir bonden/gartneren råd om å gi dokumentert opplæring for sine ansatte i hygiene og HMS.  Dette kurset svarer på dette, og det utstedes kursbevis.  Det vil derfor være det normale at det er arbeidsgiver som sender sine ansatte på slikt kurs og betaler for det.

Foreløpig er det satt opp tre datoer for disse kursene på Teams. For alle tre kurs vil første time omhandle hygiene, de to siste HMS.

15.mai klokka 11.00 – 14.30

27.mai klokka 11.00 – 14.30

15.juni klokka 11.00 – 14.30

Kursene holdes av HMS rådgiverne i NLR.  Det vil være et samarbeid om gjennomføring av kursene mellom NLR Østafjells, NLR Agder og NLR Viken.  Benytt felles påmeldingslink: https://events.provisoevent.no/nlr/events/KursihygieneogHMSmaimai27maiog15juni/register

Produsenter med mange ansatte oppfordres til å vurdere muligheten for å ha egne kurs for sine ansatte.  Da kan vi være fleksible med tidspunkt.

Ta kontakt med HMS rådgiver i din NLR region.

NLR Østafjells:    Ingrid Terum                    91116080

                            Trude Flatland                   92024385

NLR Agder:         Jørund Saaghus                90599974

NLR Viken           Knut Olav Omholt            92200180

 

 

Pris:

3 timer hygiene og HMS

500,- pr deltaker

100,- rabatt pr deltaker for mer enn 10 deltakere fra samme arbeidsgiver

Eget kurs med inntil 30 deltakere: 10 000,-

 

1 time hygienekurs

300,- pr deltaker

50,- rabatt pr deltaker for mer enn 10 deltakere fra samme arbeidsgiver

Eget kurs med inntil 30 deltakere: 7 000,-

 

2 timer HMS kurs

400,- pr deltaker

50,- rabatt pr deltaker for mer enn 10 deltakere fra samme arbeidsgiver

Eget kurs med inntil 30 deltakere: 8 000,-Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.