Påmelding

Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom inkl. veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet. Må fornyes etter 10 år

Kurs (5 t. + 1 t. eksamen).

Onsdag 12. april kl. 10-15, + 1 time eksamen., Rigetjønnveien 20, 4626 Kristiansand i 2. etasje

Etter kurset er det eksamen, 1 time

For priser og mer info, se infoboksene.

Aktuelt om smågnagerkurs

Regelverk og instruks

Hvem kan få dette, og hvordan?

Priser