Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon
  • har gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen (5 timer + 1 time eksamen)

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom inkl. veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet. Må fornyes etter 10 år


Kurs høsten 2022

PÅMELDINGSSKJEMA

Kurs (5 t. + 1 t. eksamen).

  • Tirsdag 20. september kl 10-15, + 1 time eksamen., Rigetjønnv. 20. 2. etg, Kristiansand
  • Onsdag 19. oktober kl. 10-15, + 1 time eksamen, Holt, Festsalen, Landbruksskoleveien 28, Tvedestrand
  • Torsdag 3. november kl. 10-15, + 1 time eksamen, Sentrumsbygget 2. etg, Evje
  • Tirsdag 22. november kl 10-15, +1 time eksamen, Kvåstunet, Lyngdal
  • Torsdag 24. november kl 10-15, +1 time eksamen, Reddalsveien 215, Grimstad
  • Torsdag 1. desember kl 15-20, +1 time eksamen, Rigetjønnv. 20. 2. etg, Kristiansand

Eksamen

Kursdagen avsluttes med eksamen, 1 time.

Pris

Kursavgift inkl. bok og eksamensavgift. 1550,- for medlemmer NLR Agder, 3100,- for ikke-medlemmer.

Kursholder

Astrid Gissinger, ag@nlr.no, Tlf. 917 63 115

KURSBOK NLR GNAGERKURS

Aktuelt om smågnagerkurs

Regelverk og instruks