Personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler.

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:eier eller leier en landbrukseiendomhar gyldig plantevernmiddelautorisasjonhar gått på tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen (5 timer + 1 time eksamen)Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom inkl. veksthus. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter. Mer informasjon om regelverket og svar på ofte stilte spørsmål finner dere hos Mattilsynet.Må fornyes etter 10 år.

Mattilsynet har godkjent at kurs kan gjennomføres hjemmefra via PC pga. koronasituasjonen.

Du som er påmeldt vil få tilsendt ei lenke på e-post som du klikker på. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd.

Planlagte kurs

Kurs (5 t. + 1 t. eksamen).

  • Torsdag 9. september kl. 17-22
  • Onsdag 13. oktober kl. 9 - 14
  • Torsdag 11. november kl. 17-22

PÅMELDING TIL KURS

Eksamen

Etter kurset er det eksamen, som tas på lokalt landbrukskontor. Du avtaler selv tidspunkt.

Pris

Kursavgift inkl. bok og eksamensavgift. 1550,- for medlemmer NLR Agder, 3100,- for ikke-medlemmer.

Kursholder

Astrid Gissinger, ag@nlr.no, Tlf. 917 63 115

KURSBOKS NLR Gnagerkurs

Aktuelt om smågnagerkurs

Regelverk og instruks