For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kurstart.

Fornying - du må ha et utskrevet bevis fra før. Du kan fornye sjøl om det har gått ut.

Mattilsynet har godkjent at kurs kan gjennomføres hjemmefra via PC pga. koronasituasjonen.

Dere vil da få tilsendt en link på e-post og kan delta. Du trenger ikke å installere noe program på forhånd.

KURS I SEPTEMBER - PÅMELDING

Tidspunkt:

1. gangs kurs:

  • Onsdag 22. september kl 09-14 og torsdag 23. september kl. 09-13

Fornying:

  • Onsdag 22. september kl. 09 -14

Eksamen:

Fylkesmannen har ansvar for eksamen. Den blir utført som hjemmeeksamen. Dere må ha Word eller Adobe (gratisprogram) installert på PC før eksamen starter. Dere vil få tilsendt eksamen på e-post til avtalt klokkeslett. Dere besvarer eksamen alene, men hjelpemidler er tillatt. Eksamenstiden er satt til 1,5 timer. Dere må sende tilbake utfylt eksamensbesvarelse før utløpt tidsfrist. Har dere spørsmål om dette ta kontakt med: Ellen Synnøve Eskeland, fmavese@fylkesmannen.no eller Solfrid Mykland, fmaasmy@fylkesmannen.no.

Eksamensdato:

  • Onsdag 29. september kl. 18-19.30

Hvis dette tidspunktet ikke passer kan eksamen tas på lokalt landbrukskontor.

Kursavgift inkludert eksamensavgift:

  • 1. gangskurs: 2700, for medlemmer: 3700,- for ikke-medlemmer
  • Fornying 1350,- for medlemmer i NLR Agder, 1850,- for ikke-medlemmer
  • Boka” Handtering og bruk av plantevernmidler” kr. 449,- Bestilles ved påmelding. Boka bli tilsendt i posten, i forkant av kurset.

Kurslærer: Astrid Gissinger, ag@nlr.no, tlf. 917 63 115