Maskindemonstrasjon på Lista - pløying og jordarbeiding

11.04.2018 (Oppdatert: 12.04.2018) ,  Jan Karstein Henriksen

Tid: -
Sted: På jordene til Henning Kolnes på Hananger på Lista i Farsund. Jordene ligger langs riksveg 651 som er ytre hovedvegen mellom Farsund og Vanse.


Demonstrasjonen er med Jan Karstein Henriksen fra Landbruksrådgiving Agder, Eirik Tjessheim i Tjessi.no AS og bønder på Lista.


Utenom redskapet Sumo Trio så prioriterer vi å ha med masse aktuelt ulikt utstyr som lokale bønder på Lista har. Da kan vi se hvilken jobb godt innstilte lokale redskaper gjør sett opp mot nyheten Sumo Trio. Alle maskinene omtales, vises og prøvekjøres og det vil bli vurderinger og erfaringsformidling undervegs.

 

 

 • Pløying:
 • Praktisk demonstrasjon / innstilling av Øvrum Vendeplog.
 •  
 • Jordarbeidingutstyr:
  • Sumo Trio fra Tjessi AS. Dette er en harv/jordarbeidingsredskap som selger godt i England og som nå lanseres i Norge. Den har gåsefotskjær, skåler og etterharv og kan brukes til jordarbeiding både i pløyd mark og i et pløyefritt opplegg. Den kan også brukes som grubb/jordløsner ved at bare gåsefotskjærene kjøres dypt under plogsålen.
 • Uniaharv «Norgesmodellen» med slodd, skåler og etterharv.
 • Vaederstad såbedsharv slepemodell.
 • Vaederstad Carrier.
 • Vaederstad Crosskiller.
 •  
 • Såutstyr:
  • Einbøck såfrøharv som vi satser på å prøve etter de ulike jordarbeidingsredskaper
  •  
 • Utover ettermiddagen - etter felles demonstrasjoner
  • God «drøs» og diskusjoner
  • Ta med din egen traktor og plog så hjelper Karstein med innstilling. Undervegs i arrangementet blir det servering. Alle vel møtt.
  •                        
  •  

Arrangører: Norsk Landbruksrådgiving Agder i samarbeid med Tjessi AS og Lista Bondelag    Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.