Fagdag - Landbruksbygg i tre

03.01.2020 (Oppdatert: 03.01.2020)

Tid: -
Sted: Furuly Flerbrukshus, Kinovegen 18, Evje


Seminaret har mål å gi deg som har tanker om å bygge fjøs, låve, redskapshus, korntørke el praktisk informasjon om trebyggeri i landbruket.


Hvert år bygges det rundt 400.000 m2 landbruksbygg til en kostnad på over fem milliarder kroner.
For å legge til rette for lokal og nasjonal verdiskapning, et bedre klimaregnskap og økt trivsel for folk
og dyr økes nå tilskuddsrammen for landbruksbygg i tre. Den nye ordningen er et resultat av årets
jordbruksforhandlinger og trer i kraft 1. januar.


Seminaret har mål å gi deg som har tanker om å bygge fjøs, låve, redskapshus, korntørke el praktisk
informasjon om trebyggeri i landbruket.


PÅMELDING HER


Program

08:45

Registrering og kaffe

09:15

Velkommen ved møteleder, Kristin Vedum, Tredriver på Agder

09:20

Trebyggeri er i vinden som aldri før – hva betyr dette for landbruksnæringa v/Reidar Tveiten Fylkesmannen i Agder

09:30

Hvorfor velge landbruksbygg i tre, fordeler og utfordringer v/ Per Olav Skjølberg,Fagkoordinator landbruksbygg NLR

09:55

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringa i Norge. Sammen ønsker de å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen. v/Stine Solbakken, kommunikasjonssjef AT Skog

10:10

Riska Sagbruk - leverer slipplaft til driftsbygg i landbruket med tømmer fra skogen i Agder og Telemark. v/Mikal Nordbø

10:30

Vi besøker det nye fjøset til Terje Birkeland i slipplaft fra Riska Sagbruk. Fjøset er på 1800 m2, er bygd for ammekyr og ungdyr og ble tatt i bruk i romjula 2018.

12:00

Lunch Dølen hotell

13:15

Presentasjonsrunde, leverandører av trebygg, Massivtre AS, Fjøssystemer og Gardsbygg v/ Trygve Bore, Jatak Alfa Tre Sør v/Øyvind Farstad og Per Dahle, Woodcon v/Terje Straand

14:15

Fjøset til Asbjørn Hagene er bygd i krysslimt tre og limtre og ble ferdigstilt i 2011. Hva er erfaringene etter 8 års drift? Hvordan var byggeprosessen, hva er fordelene med fjøs i tre og kunne noe vært gjort annerledes? v/Asbjørn Hagene, melkebonde i samdrift med 50 kyr i Ringsaker i Hedmark

14:35

Hva er erfaringene med fjøs i tre på Agder? Sofasamtale med tre gårdbrukere som alle har i nye trefjøs for sau eller storfe v/ Sven Reiersen, Knut Sigurd Haugå og Terje Birkeland

15:00

Finansiering av landbruksbygg og ny støtteordning for bygg i tre v/ Roar Flatland, Innovasjon Norge

15:15

Hvordan få hjelp til ditt driftsbygg? Hva kan NLR Agder bidra med? v/ Knut Sigurd Haugå, NLR Agder

15:25

Oppsummering, spørsmål og avslutning

15:30

SLUTT og vel hjem


Spørsmål? Kontakt: Kristin Vedum, Tredriver Silva Consult, tlf 93 25 94 72, kristin.vedum@silvaconsult.no eller
Reidar Tveiten, Fylkesmannen i Agder, tlf 48 44 33 88, fmavrtv@fylkesmannen.no


Sjekk også: http://www.bi3.no/ og https://www.facebook.com/BYGGiTRE/


Innovasjon Norge koordinerer et landsdekkende nettverk av regionale pådrivere innen innovativ
trebruk. Disse pådriverne kalles for "tredrivere". I Agder er ordineringen finansiert av Innovasjon
Norge, Fylkesmannen og Fylkeskommunen.Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.