Velkommen til markdag i fôrmais!

Fôrmaisen begynner å bli moden. Vi tar en uformell runde i maisåkeren til Jon Rislå hvor vi også har et sortsforsøk.

Ta med kaffikoppen og bli med.