Sluttseminar om storfekjøttprosjektet

Tema: Økonomi i ammekuproduksjonen

Program

19.00 Velkommen v/Josefa

19.10 Slik driver jeg – Hvilke investeringer har jeg gjort og hva sitter jeg igjen med til slutt? v/Svein Gunnar Simonsen, ammekubonde fra Høvåg

19.50 Hvor trykker skoen i ammekuproduskjonen, og hvor lykkes man i et økonomisk perspektiv? v/ Knut Sigurd Haugå, NLR Agder

20.10 Pause

20.40 Markedssituasjonen v/ Hildur Brøvig, Nortura

21.00 Forenklede tiltak i fôrproduksjonen v/Josefa A. Torp, NLR Agder