Program

Velkommen v/NLR Agder

  • Erstatningsordningene, hva er viktig å tenke på for bonden? v/Silje Lunden Gotehus, Statsforvalteren i Agder
  • Hvilke agronomiske tilpasninger bør vi gjøre til situasjonen vi er i nå? v/Svein Lysestøl og Josefa A. Torp, NLR Agder
  • Mine erfaringer med vanning av gras v/ Terje Birkeland, melkeprodusent, Hornnes
  • Nytten av vanning, og andre aktuelle teknikktips i forhold til tørken v/ Jan Karstein Henriksen, NLR Agder
  • HMS, hva kan vi gjøre for bonden i en krevende situasjon? v/Jørund Saaghus, NLR Agder
  • Korte innlegg fra landbruksorganisasjonene med spørsmålsrunde

Servering: Kringle, kaffi/te/kalde drikker

Arrangør: NLR Agder i samarbeid med Tine, Nortura, Tyr Sørlandet, Bondelaget, Småbrukarlaget, Felleskjøpet, Fiskå og Statsforvalteren

Møtet strømmes på Teams og det blir tatt opptak som publiseres i etterkant.

MØTELENKE - Klikk gjerne inn noen minutter før møtet starter