Program:

  • Tanker rundt førsteslått
    • Tørke og høstetidspunkt
    • Prognose og utvikling
    • Teknikktips
  • Vanning en innføring i hva som finnes av utstyr og hva som er aktuelt, vi ser både på enkle anlegg og litt mer avanserte
  • Gjødsling etter slått, både mineralgjødsel og husdyrgjødsel
  • Presis kalking, hva innebærer det og hvilke fordeler har det for min produksjon

Det blir en god blanding av praksis og teori fra NLR deltar Jan Karstein Hendriksen og Tor Harald Staddeland

Det blir servering av kveldsmat i hagen

Vel møtt!