Statsforvalteren i Agder med samarbeidspartnere inviterer til kurs i biogassproduksjon i Marnardal onsdag 29. mars.

Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel er et viktig tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra jordbruket. Tiltaket styrker også gårdens energisikkerhet og i tider med med høye energipriser vil det også være et økonomisk gunstig tiltak.

Kurset er åpent for alle med interesse for temaet, men retter seg spesielt mot husdyrbønder som vurderer biogass som tiltak på egen gård. Ved stor påmelding forbeholder vi oss retten til å prioritere deltagelse.

Kurset er gratis, men av hensyn til servering må vi ha påmelding innen 27. mars kl. 12.00.

Arrangører: Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, Statsforvalteren i Agder og lokale bondelag.

Klikk her for program for kurset.