Det registreres et økt behov for norske jordbær og det er også nye interesserte produsenter. Kurset går til sammen over 3 samlinger med 2 teorikvelder inne nå i februar og med en markdag på ettermiddags/kveldstid i vekstsesongen. Teorikveldene i februar inviteres til nå. Tid og sted for markdag kommer senere.

Du som er interessert, vurderer å starte opp eller trenger oppfrisking av kunnskap har her en unik mulighet. Kurset omtaler både økologisk og konvensjonell drift.

Sted og tid for teorisamlingene:

Møtelokalene i 2.etg i Rigetjønnvegen 20, Kristiansand.

Første teorisamling: Onsdag 15. februar klokka 18.00 – 21.30.

Første teorisamling: Torsdag 16. februar klokka 18.00 – 21.30.

Foredragsholdere og kursledere:

Jan Karstein Henriksen og Anne Vintland i Norsk Landbruksrådgiving Agder

PROGRAM:

 • Jordbærplantens liv gjennom året og i omløpet
 • Krav til jord, vann, klima, frost, pH, klargjøring av felt mm.
 • Marked og salg
 • Konvensjonelt/økologisk, friland/tunnel, jord/substrat ?
 • Sorter og planter
 • Dyrkingsteknikk, utstyr og opplegg ved nyplanting og i høsteårene
 • Tidligproduksjon og vinterdekking
 • Næring, gjødselslag og gjødsling, vanning
 • Ugras, sykdommer og skadedyr med bekjempelse
 • Tidligproduksjon, helsesongproduksjon, jordbær i substrat i tunnel
 • Høsting, bærkvalitet og kjøling
 • Arbeid, arbeidsorganisering, praktisk drift
 • Økonomi – kostnader, investeringer, tilskudd, overskudd/lønnsevne.

Pause med matservering undervegs hver kveld.

Pris: Hele kurset koster 1000 kr per deltaker.

Påmeldingsfrist 10.februar. Påmeldingen er bindende

Alle nye og andre interesserte er vel møtt til spennende og trivelige kursdager.