Potet 2023 er lenge til, men tid og sted er bestemt.

Har du innspill til arrangementet, ta kontakt med Norsk Landbruksrådgiving på nlr@nlr.no.

Program og informasjon om arrangementet vil komme på høsten i 2022.