Slått/fortørking, husdyrgjødselhandtering, presis mineralgjødselspredning, kalking og Gryttenutvalget

Alle er velkomne fra kl. 18:30 til kaffe og varme opp stemmebåndene/sosialt før møtet starter klokka 19:00

Med sterkt stigende priser på mineralgjødsel, innsatsvarer og maskiner er det viktig å gjøre de rette valg og prioriteringer for å kunne produsere billigst mulig kvalitetsgrovfôr. Samtidig optimalisering av agronomi, teknikk og økonomi står i fokus. Vi vil formidle resultat fra årets teknikkprøvinger og økonomiberegninger, deriblant et stort forsøk med slåmaskiner og vending i Gyland i 2022. Bondelagets fylkesleder blir også med og fokuserer på Gryttenutvalgets rapport. Alle interesserte inviteres til dette møtet.

 • Grashøsting – Fortørking, slåmaskiner og sprede- venderive. Ved Jan Karstein Henriksen i NLR Agder
 • Grashøsting - fortørking av gras, slåing, handtering, berging og hjemtransport.
 • Resultat fra forsøk med slåmaskiner med og uten stengelbehandler samt med og uten sprede- venderive.
 • Husdyrgjødselhandtering med høye mineralgjødselpriser Ved Jan Karstein Henriksen i NLR Agder
  • Husdyrgjødselverdi, spredetidspunkt og prioriteringer
  • Blautgjødsel - fanespreder, stripespreder, nedlegger eller slangespredersystem ?
  • Vanninnblanding i gjødsla gir bedre nitrogeneffekt, men er det lønnsomt nå ?
 • · Pause med varm mat og kaffe/kaker.

 • · Gryttenutvalget. Fylkesleder Knut Erik Ulltveit i Bondelaget
 • Mineralgjødselspredning og kalking Ved Tor Harald Staddeland og Jan Karstein Henriksen i NLR Agder
  • Innstilling og bruk av mineralgjødselspredere
  • Presisjonsspredning: Kantspredere, vegecelle, sporfølgere, seksjonsavstenging ?
  • Resultat av forsøk og prøvinger med kantspredning og ulikt utstyr
  • Kostnader ved mineralgjødselspredning med ulikt utstyrsnivå – hvor mye areal må en ha for at det skal lønne seg med presisjonsutstyr ?
  • Leie presisjonsspredning fremfor å spre selv med «gammel spreder» ?
  • Optimal kalking er bra lønnsomt, gir god avling og god fôrkvalitet
 • · Orienteringssaker fra de lokale Bondelagene.

Ingen egenbetaling.

Alle vel møtt.

Arrangør: Norsk Landbruksrådgiving Agder og Bondelagene i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal.